Snarefangst

Snarefangstkort

Skoler og barnehager som underviser om snarefangst kan få gratis snarefangstkort til den som gir undervisningen. Jaktkortet skrives ut av FeFo.

Regler for snarefangst

Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i Finnmark. 

  • Alle jegere som vil fangste ryper med snare på Finnmarkseiendommen må løse et eget snarefangstkort. 
  • Aktivering av jaktkort og fangstrapportering til FeFo er påkrevd ved snarefangst.
  • Det skal også sendes skriftlig melding til fangstkommunen senest ti dager før fangst tar til. Meldingen skal gi opplysninger om fangstmannens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode. Se § 36 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.
  • Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype skal fangstmannen på fastsatt skjema rapportere fangstresultatet til kommunen.
  • Alle snarer skal være fjernet innen fangsttidens utløp.

Kontakt

Christina Bjørkli
meahccehálddašeaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 46 84 49 60