Lete etter gull - gullvasking

FeFo åpner for gullvasking på Finnmarkseiendommen. Du må ha grunneiers tillatelse før du setter i gang.  Søk om tillatelse til gullvasking i skjemaet.

Leting etter gull i løsmasser

Mineralloven skiller mellom statens mineraler (tetthet høyere enn 5 gram/cm3) og grunneiers mineraler. Gull i løsmasser (alluvialt gull) regnes som grunneiers mineral. Gullvasking som utføres som en hobbyaktivitet krever tillatelse fra grunneier.

Regler for gullvasking

Med gullvasking menes vasking av små mengder grus ved bruk av enkle håndholdte verktøy og vaskepanne i bekker og elver.

Styret i FeFo vedtok den 22.5.2024 retningslinjer for gullvasking. 
Retningslinjene åpner for at privatpersoner kan vaske etter gull på Finnmarkseiendommen. Det må innhentes grunneiers tillatelse på forhånd. I tillegg må det betales en avgift for tillatelsen. 

Personer bosatt i Finnmark har tilgang til rimelige årskort og dagskort i den enkelte kommune. Personer bosatt utenfor Finnmark har tilgang til dagskort i den enkelte kommune.

Leteren plikter å forholde seg til de vilkår FeFo setter for tillatelsen. Leteren kan ikke gjøre naturinngrep som fører til skade i terrenget. Gullvasking med bruk av større redskaper, maskineri, slanger, pumper etc. tillates ikke. Dette kan medføre endring av bunnforhold og vannføring i vassdraget og ha uønsket miljøpåvirkning.

Hvordan får jeg tillatelse til gullvasking på Finnmarkseiendommen?

Søk om tillatelse til gullvasking i skjemaet 

Priser:

  • Tilreisende til Finnmark – dagskort kr 250
  • Bosatte i Finnmark - sesongkort – familie kr 450
  • Bosatt i Finnmark - sesongkort – enkeltperson kr 300
  • Bosatte i Finnmark - dagskort – familie kr 120
  • Bosatt i Finnmark - dagskort – enkeltperson kr 80

 

Betaling til vår VIPPS #820769, eller be om faktura.

Kontakt

Kate Persen
leder/jođiheaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 91 51 32 77