Om avdelingen

Vi bidrar til å sikre Finnmark med fornybar energi, byggeråstoff og bærekraftig skogbruk.

Vår næringsavdeling følger aktivt opp avtaler vi har for uttak av grus, pukk og industrimineraler på Finnmarkseiendommen. Vi veileder, kontrollerer og behandler søknader om utvinningsrett og deltar i offentlige høringer og planprosesser.

Vind- og vannkraftselskap i Finnmark har avtale med FeFo om utnyttelse av fallrettigheter for produksjon av fornybar energi. Vi følger opp avtalene gjennom prosesser under bygging og senere ved drift.

Vi tilbyr uttak av løvskog til brensel gjennom en vedportal. Vi driver også skogbruk i barskogkommunene, hovedsakelig gjennom tynning av skog. Den fornybare ressursen utnyttes lokalt til bioenergi, ved, og tømmer for små, lokale sagbruk.

Vi eier, vedlikeholder og drifter hytter og skogsbilveier. Hyttene leies ut til privatpersoner, reiselivsbedrifter samt lag og foreninger. I tillegg har vi også noen åpne koier.