FEFO

Personvernerklæring

Vi er avhengige av tillit, og er opptatt med å ivareta ditt personvern. 
Dine personopplysninger skal være trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, som for eksempel adresse, kontaktinformasjon og øvrige personopplysninger. 

Innsamling av personopplysninger

FeFo behandler personopplysninger først og fremst i forbindelse med kundeservice, kundeoppfølging, kundeadministrasjon, markedsføring og fakturering. Vi innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner.

Vi informerer deg når vi henter opplysninger om deg som FeFo er behandlingsansvarlig for. Det vil si når det er vi som bestemmer formålet med innhentingen av opplysningene. Unntakene er hvis

  • innsamlingen er lovbestemt
  • hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig
  • eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter opplysningene

Markedsføring
Vi kan motta dine opplysninger i forbindelse med markedsføringsaktiviteter. Dersom FeFo tar kontakt med deg med på bakgrunn av dette, vil du få mulighet til å reservere deg fra slike henvendelser i fremtiden.

I tilfeller hvor FeFo samler inn personopplysninger om deg, er det ACOS AS som er databehandler og hjemmesideleverandør. I slike tilfeller er det vi som er ansvarlig for å informere deg. Noen ganger vil ACOS AS kontakte deg direkte.

Kundeundersøkelser
Når du har vært i kontakt med FeFo, kan det være vi spør deg om å være med i en kundeundersøkelse. Ved å delta i en slik undersøkelse hjelper du oss med å lage enda bedre produkter og tjenester. Det gjør også at vi kan måle effekten av de tiltakene vi gjør.

Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Nyhetsbrev og markedsføring
Som kunde av FeFo vil du kunne motta markedsføring og ulike typer informasjon. Vi kommuniserer gjennom flere kanaler, som for eksempel, e-post, våre nettsider, sosiale medier eller direkte med løsninger fra ACOS AS.

Dette vil kunne komme i tre forskjellige kategorier:

  • Informasjon og nyheter, som regel i form av nyhetsbrev på e-post.
  • Kampanjer og invitasjoner.

Du kan selv registrere eller avregistrere deg for kommunikasjon som er rettet direkte til deg.

Utlevering av personopplysninger

Vi har et kunderegister som er tilgjengelig for FeFo. Formålet med kunderegisteret er å gi kundene våre best mulig service, samt informasjon og tilbud om produkter og tjenester vi tilbyr. Kunderegister kan inneholde disse opplysningene om deg:

  • navn
  • kontaktopplysninger
  • hvilken organisasjon du er ansatt i
  • hvilke tjenester og produkter du har avtale om
  • historikk over din kontakt med FeFo

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Når FeFo samler inn opplysninger etter avtale er det vi som er behandlingsansvarlig. ACOS AS behandler da opplysningene på vegne av oss.

Databehandler
Når det er ACOS AS sin kunde som er Behandlingsansvarlig har ACOS AS rollen som Databehandler. Det blir da inngått en Databehandleravtale mellom FeFo og ACOS AS.

ACOS AS har også avtaler med underleverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre underleverandører. Våre underleverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er bestemt av Behandlingsansvarlig.

Dine rettigheter

Innsyn
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Forespørsler om innsyn gjøres til FeFo. 

Retting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige, og at de er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått med deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi endrer og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Krav om endringer  gjøres til FeFo.

Sletting
Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes slettes dine data, med mindre avtale om videre lagring er inngått. Mer informasjon om sletting finnes i vilkår for våre tjenester. Krav om sletting av opplysninger rettes til FeFo. Om det er lovbestemte krav til minimum lagringstid, for eksempel for regnskapsmateriale, vil ikke sletting kunne gjøres før denne minimumstiden er passert.

https://www.fefo.no  
Telefon: 78 95 50 50 / E-post: post@fefo.no

Fant du det du søkte etter?