FEFO

Personvernerklæring

Vi er avhengige av tillit, derfor er vi også opptatt av å ivareta ditt personvern.  Slik behandler FeFos hjemmesideleverandør ACOS AS personopplysninger.
Dine personopplysninger skal være trygge. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, som for eksempel adresse, kontaktinformasjon og øvrige personopplysninger. 

Innsamling av personopplysninger

ACOS AS behandler personopplysninger først og fremst i forbindelse med kundeservice, kundeoppfølging, kundeadministrasjon, markedsføring, fakturering og gjennom avtalene vi har inngått med våre kunder. ACOS AS innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner.

Vi informerer deg når vi henter opplysninger om deg som ACOS AS er behandlingsansvarlig for. Det vil si når det er ACOS AS som bestemmer formålet med innhentingen av opplysningene. Unntakene er hvis

 • innsamlingen er lovbestemt
 • hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig
 • eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter opplysningene

Markedsføring
ACOS AS kan motta dine opplysninger i forbindelse med markedsføringsaktiviteter. Hvis ACOS AS tar kontakt med deg med på bakgrunn av dette, vil du få mulighet til å reservere deg fra slike henvendelser i fremtiden.

I tilfeller hvor ACOS AS samler inn personopplysninger om deg på oppdrag fra våre kunder, er det ACOS AS som er databehandler på kundens vegne. I slike tilfeller er det vår kunde som er ansvarlig for å informere deg. Noen ganger vil ACOS AS kontakte deg direkte på oppdrag fra vår kunde.

Kundeundersøkelser
Når du har vært i kontakt med ACOS AS, kan det være vi spør deg om å være med i en kundeundersøkelse. Ved å delta i en slik undersøkelse hjelper du oss med å lage enda bedre produkter og tjenester. Det gjør også at vi kan måle effekten av de tiltakene vi gjør.

Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Nyhetsbrev og markedsføring
Som kunde av ACOS AS vil du kunne motta markedsføring og ulike typer informasjon. ACOS AS kommuniserer gjennom flere kanaler, som for eksempel, e-post, våre nettsider, sosiale medier eller direkte i produkter og løsninger fra ACOS AS.

Dette vil kunne komme i tre forskjellige kategorier:

 • Informasjon og nyheter, som regel i form av nyhetsbrev på e-post.
 • Kampanjer og invitasjoner.

Du kan selv registrere eller avregistrere deg for kommunikasjon som er rettet direkte til deg.

Systemvarslinger
Som kunde av ACOS AS kan du få informasjon og varsler direkte i de produktene og tjenestene du bruker. Det kan være

 • Informasjon om ny versjon
 • Hva som er nytt
 • Andre systemvarslinger som er relevant for det produktet.

Utlevering av personopplysninger

Internt i ACOS AS har vi et kunderegister som er tilgjengelig for ansatte i ACOS AS. Formålet med dette kunderegisteret er å gi kundene våre best mulig service, samt informasjon og tilbud om produkter og tjenester vi tilbyr. Kunderegister kan inneholde disse opplysningene om deg:

 • navn
 • kontaktopplysninger
 • hvilken organisasjon du er ansatt i
 • hvilke tjenester og produkter du har avtale om
 • historikk over din kontakt med ACOS AS

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Når ACOS AS samler inn opplysninger etter avtale med våre kunder er det som regel kunden selv som er behandlingsansvarlig. ACOS AS behandler da opplysningene på vegne av kunden.

Databehandler

Når det er ACOS AS sin kunde som er Behandlingsansvarlig har ACOS AS rollen som Databehandler. Det blir da inngått en Databehandleravtale mellom kunden og ACOS AS.

ACOS AS har også avtaler med underleverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre underleverandører. Våre underleverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er bestemt av Behandlingsansvarlig.

Dine rettigheter

Innsyn
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. En god del av den informasjonen vi har om deg som kunde, får du oversikt over på dine personlige sider. Forespørsler om ytterligere innsyn gjøres til Behandlingsansvarlig for opplysningene. Dersom det via arbeidsgiver (Behandlingsansvarlig) bes om kopi av alle data registrert på den ansatte, gjøres det oppmerksom på at disse data da også kan være synlige for arbeidsgiver i denne prosessen.

Retting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått med deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Krav om retting gjøres til Behandlingsansvarlig for opplysningene.

Sletting
ACOS AS sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, vil vi slette data med mindre avtale om videre lagring er inngått. Mer informasjon om sletting finnes i vilkår for våre tjenester. Krav om sletting av opplysninger rettes til Behandlingsansvarlig. Om det er lovbestemte krav til minimum lagringstid, for eksempel for regnskapsmateriale, vil ikke sletting kunne gjøres før denne minimumstiden er passert.

https://www.acos.no/  
Telefon: 56 32 20 00  / E-post: post@acos.no

Fant du det du lette etter?