FEFO

Personvernerklæring

Slik ivaretar vi ditt personvern.

(Oppdateres 16.9.2019)

FeFo behandler personopplysninger i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjer gjennom EU's Personvernforordning (GDPR) og Personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, hva formålet med behandlingen er, hvordan vi sikrer disse opplysningene, og hva dine rettigheter er.

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Du kan lese mer om personvern på datatilsynet.no.

Innsamling av personopplysninger

FeFo sin behandling av personopplysninger skjer først og fremst i forbindelse med kundeservice, kundeoppfølging, kundeadministrasjon og fakturering. Vi innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner.

Vi informerer deg når vi henter opplysninger om deg som FeFo er behandlingsansvarlig for. Det vil si når det er vi som bestemmer formålet med innhentingen av opplysningene. Unntakene er hvis:

  • innsamlingen er lovbestemt
  • hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig
  • eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter opplysningene

I tilfeller hvor FeFo samler inn personopplysninger om deg, er det ACOS AS som er databehandler og hjemmesideleverandør. I slike tilfeller er det vi som er ansvarlig for å informere deg. Noen ganger vil ACOS AS kontakte deg direkte.

Kundeundersøkelser
Når du har vært i kontakt med FeFo, kan det være vi spør deg om å være med i en kundeundersøkelse. Ved å delta i en slik undersøkelse hjelper du oss med å lage enda bedre produkter og tjenester. Det gjør også at vi kan måle effekten av de tiltakene vi gjør.

Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Nyhetsbrev
Som kunde av FeFo vil du kunne motta nyhetsbrev. Vi kommuniserer gjennom flere kanaler, som for eksempel, e-post, våre nettsider, sosiale medier eller direkte med løsninger fra ACOS AS.

Dette vil kunne komme i to kategorier:

  • Informasjon og nyheter, som regel i form av nyhetsbrev på e-post.
  • Invitasjoner

Du kan selv si ifra om du ikke ønsker informasjon rettet direkte mot deg.

Utlevering av personopplysninger

Vi har et kunderegister som er tilgjengelig for FeFo. Formålet med kunderegisteret er å gi kundene våre best mulig service, samt informasjon og tilbud om produkter og tjenester vi tilbyr. Kunderegister kan inneholde disse opplysningene om deg:

  • navn
  • kontaktopplysninger
  • hvilken organisasjon du er ansatt i
  • hvilke tjenester og produkter du har avtale om
  • historikk over din kontakt med FeFo

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Når FeFo samler inn opplysninger etter avtale er det vi som er behandlingsansvarlig. ACOS AS behandler da opplysningene på vegne av oss.

Databehandler
Når det er ACOS AS sin kunde som er Behandlingsansvarlig har ACOS AS rollen som Databehandler. Det blir da inngått en Databehandleravtale mellom FeFo og ACOS AS.

ACOS AS har også avtaler med underleverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre underleverandører. Våre underleverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er bestemt av Behandlingsansvarlig.

Dine rettigheter

Innsyn
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Forespørsler om innsyn gjøres til FeFo. 

Retting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige, og at de er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått med deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi endrer og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Krav om endringer  gjøres til FeFo.

Sletting
Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes slettes dine data, med mindre avtale om videre lagring er inngått. Mer informasjon om sletting finnes i vilkår for våre tjenester. Krav om sletting av opplysninger rettes til FeFo. Om det er lovbestemte krav til minimum lagringstid, for eksempel for regnskapsmateriale, vil ikke sletting kunne gjøres før denne minimumstiden er passert.

Informasjonskapsler

Når du besøker fefo.no, benytter vi oss av informasjonskapsler (cookies). Disse er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du besøker og navigerer i en nettside. FeFo gjør dette for å kunne utvikle en best mulig brukeropplevelse. Når du klikker eller navigerer på våre nettsteder, godtar du at vi innhenter informasjon ved å benytter informasjonskapsler og sporingsteknologi.

FeFo benytter informasjonskapslene som framgår nedenfor:

Hjemmeside

.ASPXANONYMOUS

Informasjonskapselen brukes av ASP.NET for å identifiere anonyme brukere på siden.

ASP.NET_SessionId

Informasjonskapselen brukes av ASP.NET for å identifiere hver enkelt bruker.

lang

Informasjonskapselen inneholder språkinformasjon.

GodkjentCookies

Benyttes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonkapsler
 


Google Analytics

__utma

 

Skiller brukere og brukersesjoner.

 

__utmb

 

Brukes for å bestemme ny brukersesjon/besøk.

 

__utmc

 

Interoperabilitet med urchin.js sammen med __utmb.

 

__utmz

 

Lagrer trafikkilden eller kampanjen som forklarer hvordan brukeren nådde siden.

 

__utmv

 

Benyttes for å lagre data på besøks-nivå. Lages når tjenesten benytter _setCustomVar-metoden.

 


Statistikk og analysetjenester som skjemaløsningen benytter Google Analytics:

For å få et best mulig inntrykk av hva du svarer og hvordan du navigerer i skjema bruker FeFo verktøyet Google Analytics, som ved hjelp av anonymiserte data forteller oss hvor mange som besøker hvilke skjema. Det sendes ikke data som kan identifisere deg som person til Google.

Google Analytics-verktøyet hjelper oss til å se hva som må forbedres i skjemaene våre. Det kan for eksempel være å forenkle et skjema som mange ikke fullfører. I disse tilfellene er informasjonskapsler fra Google Analytics:

__gat

Varighet ti minutter

__ga

Varighet to år


Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

For øvrige spørsmål om ditt personvern hos FeFo - kontakt oss på telefon 78 95 50 50 eller e-post: post@fefo.no