Status for våre skogsbilveier

Hvert år stenges skogsbilveiene med bom i vårløsningen. Årsaken er at vi ønsker å spare veiene og sikre at folk kan bruke dem også resten av sommerhalvåret. Så snart det lar seg gjøre, foretar vi strengt nødvendig vedlikehold og åpner veiene for ferdsel. 🌿🚗

Oppdatert 23 mai 2024 kl 11.00

Karasjok kommune

Anárjokveien 
Kommunal vei 282 slutter etter siste bosetting ca. 3 mil fra veiens start.  Deretter følger vel tre mil skogsbilvei fram til Basevuovdi.  Veien er stengt med bom etter Goššjohka bru.  For å unngå sporete vei resten av barmarkssesongen oppfordres til minst mulig kjøring mellom siste bosetting og bommen, til veien er tørr.

Pasvik, Sør - Varanger kommune

Vi har tilbakemeldinger fra gående og syklende om store issvuller og skader på flere veier. Vi vil avvente befaring til slutten av neste uke. Det betyr at ingen skogsbilveier åpner mot helgen 24.-25 mai.

Grensefossveien stengt 30.4.24
Starter ved den gamle grensestasjonen på Gjøkåsen. Vegen strekker seg til parkeringsplassen ved Grensefoss, som er startpunkt for de som går til Treriksrøysa i Øvre Pasvik nasjonalpark (5 km å gå). 

​​

Kjerringnesveien stengt 30.4.24
Starter i krysset ved avkjøring til Noatun. De første fire km er oppgradert i 2021. Videre innover mot Jordanfossen er veien smal og skogen står tett inn mot skogsveien. 

 

Tommamoveien til Gjøkvassbu🏡 stengt 29.4.24
Starter ved parkeringsplass på Gjøkåsen (vis a vis Gjøkhotellet). Fra avkjøringa til Gjøkvassbu mot Tommamoen er veien permanent stengt. 

​​

Sortbrysttjernveien til Sortbrysttjern 🏡 stengt 15.5.24
Starter ved parkeringsplass ved FV889, der det er skiltet til Øvre Pasvik nasjonalpark. Veien ender ved parkeringsplass ved startpunkt for merket sti inn i Øvre Pasvik Nasjonalpark.  Parkering foran Sortbrysttjernkoia er forbeholdt hyttegjester. 

​​

Sametiveien - stengt 29.4.24
Starter like ved Øverli Osteri og går til lille Sameti og har forbindelse med Veståsveien. 

​​

Ellentjernveien til Ellentjern 🏡 stengt 29.4.24
Avkjøring ved Øvre Pasvik Camping til Ellentjerntunet og Ellentjernet. 

​​

Veståsveien - stengt 
Innkjøring fra Strandkrysset ved bjørnehiet. Veien vil ikke bli åpnet. Bruk Sametiveien når den åpner.

​​

Føllvannsveien (Spurvenveien) stengt 15.5.24
Starter ved parkeringsplassen like etter Hauge. Det er viktig for reindrifta at porten alltid holdes lukket. Fra reinslaktegjerdet mot Føllvann har skogen vokst tett inn mot veien, Vi anbefaler ikke kjøring med bil.

​​

Malbekkveien/Triangelen - stengt 29.4.24
Det er viktig for reindrifta at porten alltid holdes lukket. 

Kontakt

Kate Persen
leder/jođiheaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 91 51 32 77