Status for våre skogsbilveier

FeFo eier skogsbilveier i Pasvik i Sør-Varanger og langs Anárjohka i Karasjok. Alle veiene har sin opprinnelse fra tidligere skogbruk. 

Veiene er skiltet, og stenges med bom i vårløsningen og ved store nedbørsmengder. Årsaken er at vi ønsker å spare veiene og sikre at folk kan bruke dem sommer og høst. Så snart det lar seg gjøre, foretar vi strengt nødvendig vedlikehold og åpner veiene for ferdsel. 🌿🚗

Karasjok kommune

Anárjokveien 
Fra riksvei 92 ved Dorvonjárga i Karasjok, går det vei langs Anárjohka mot nasjonalparken i Øvre Anárjohka.  Veistrekningen er totalt ca 68 kilometer. De første 30 kilometer er kommunal vei. Skogsbilveien starter 2 kilometer etter Máreveadji/Maridalen og strekker seg 33 kilometer fram til Basevuovdi. Herfra går en sti/kjørespor til Andreas Nilsen hytta (ca 5 km).

Etter Goššjohka bru er en veibom. Herfra er det nedsatt tillatt totalvekt, maks 3,5 tonn. Veistandarden er varierende og tidvis dårlig. Kjør med stor varsomhet! 

 

Pasvik, Sør-Varanger kommune

Skogsbilveiene i Pasvik er smale, har få møteplasser, og krever varsom kjøring i lav hastighet. Vi anbefaler ikke større kjøretøy (bobil) eller campingvogn langs skogsbilveiene. 

Grensefossveien - åpen
Starter ved den gamle grensestasjonen på Gjøkåsen. Vegen strekker seg til parkeringsplassen ved Grensefoss, som er startpunkt for de som går til Treriksrøysa i Øvre Pasvik nasjonalpark (5 km å gå). 

Kjerringnesveien - åpen
Starter i krysset ved avkjøring til Noatun. De første fire km er oppgradert i 2021. Videre innover mot Jordanfossen er veien smal og skogen står tett inn mot skogsveien. 

Tommamoveien til Gjøkvassbu🏡 åpen
Starter ved parkeringsplass på Gjøkåsen (vis a vis Gjøkhotellet). Fra avkjøringa til Gjøkvassbu mot Tommamoen er veien permanent stengt. 

Sortbrysttjernveien til Sortbrysttjern 🏡 åpen
Starter ved parkeringsplass ved FV889, der det er skiltet til Øvre Pasvik nasjonalpark. Veien ender ved parkeringsplass ved startpunkt for merket sti inn i Øvre Pasvik Nasjonalpark.  Parkering foran Sortbrysttjernkoia er forbeholdt hyttegjester. 

Sametiveien - åpen
Starter like ved Øverli Osteri og går til lille Sameti og har forbindelse med Veståsveien. 

Ellentjernveien til Ellentjern 🏡 åpen
Avkjøring ved Øvre Pasvik Camping til Ellentjerntunet og Ellentjernet. 

Veståsveien - stengt 
Innkjøring fra Strandkrysset ved bjørnehiet. Veien vil ikke bli åpnet. Bruk Sametiveien når den åpner.

Føllvannsveien (Spurvenveien) åpen
Starter ved parkeringsplassen like etter Hauge. Det er viktig for reindrifta at porten alltid holdes lukket. Fra reinslaktegjerdet mot Føllvann har skogen vokst tett inn mot veien, og her anbefales kun kjøring med ATV.

Malbekkveien/Triangelen - åpen
Det er viktig for reindrifta at porten alltid holdes lukket. 

Kontakt

Kate Persen
leder/jođiheaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 91 51 32 77