FEFO

Jaktkort til reiselivsbedrifter

Frist for reiselivsbedrifter å søke om prioriterte jaktkort er 1. juni.

Søkere må legge fram organisasjonsnummer, samt godkjent skatteattest ikke eldre enn seks måneder. Søkere må oppgi navn på kundene det søkes jaktkort for. Søknad sendes til post@fefo.no seinest 1. juni 2022.