FEFO

Sjølaksefiske

Sjølaksefiske er en særrettighet for de som bor i Finnmark. Du må være fast bosatt i kommunen du søker i og primærnæringsutøvere prioriteres ved tildeling. Lakseplassene tildeles nå for tre år.  

Myndighetene har stengt krokgarnfisket ut 2025.

Søk lakseplass i kartet

Kartet nedenfor viser sjølakseplassene på Finnmarkseiendommen. Søknad levert innen 1. desember 2021 behandles først, men du kan fortsatt søke fram til 1. februar 2022.

I kartet søker du sjølakseplass ved å trykke på ledig (grønn) eller omsøkt (gul) lakseplass. Røde plasser er opptatt.  Du kan også søke sjølakseplass via søknadsskjemaet. 


Se større kart

 

Krokgarnfisket stengt

Forskriftsendringer i krokgarnfiske

I 2022 er det ikke tillatt med krokgarn, med mindre politikerne vedtar noe annet.

I 2021 kom Miljødirektoratet med forskrift som reduserte laksefisket i sjøen og fjernet krokgarnfiske i Finnmark. Les mer om endringene og forskriften på Statsforvalterens sider.

Det ble likevel åpnet for krokgarnfiske med en forskrift som gjaldt kun for 2021.

Sjølaksefiskerens oppgaver
 1. Søk lakseplass hos oss.
 2. Registrer deg hos Statsforvalteren når kontrakten er inngått med oss.
 3. Betal fiskeravgift innen fastsatt registreringsfrist (det gjør du på samme sted som du registrerer deg).
 4. Når du har mottatt kvittering på SMS kan du begynne fisket.
 5. Rapporter fangst til SSB.

Søk lakseplass / få grunneiers tillatelse
Dersom du ikke eier eiendommen du skal fiske på, må du ha tillatelse fra grunneier. Tillatelsen bør være skriftlig og tidsbegrenset.
Fiskere som har sjølakseplass på Finnmarkseiendommen må ha gyldig kontrakt med FeFo for inneværende år. Det får du  ved å søke lakseplass hos oss.

Registrer deg hos Statsforvalteren
Alle som skal fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen må registrere seg årlig i Statsforvalterens lakseregister. Det åpnes for registrering 15. mars.
Tidligere registrerte fiskere logger seg inn i Statsforvalterens lakseregister. Skal du fiske på samme plass som før, bør du sjekke at fiskeplassnummer og kartfesting er riktig. Skal du fiske på ny plass, må du registrere plassen.  
Det er krav om identifisering med bruk av BankID ved første pålogging. 

Betal fiskeravgift
Hvis du er fylt 18, og skal du fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen, må du betale statlig fiskeravgift. Avgiften er forbundet med den enkelte fisker, og ikke med antall redskaper/fiskeplasser.  Fiskeravgiften må være betalt (og eventuelt sendt til Statsforvalteren) innen fastsatt registreringsfrist.

 • Dersom registrert fisker har hjelpere til å røkte bruk, så skal hjelperne også betale fiskeravgift. Hjelperne skal ikke registrere plass på seg selv.
 • Ved kontroll fra fiskeoppsynet er fiskere pliktig til å vise kvittering for betalt avgift.  
 • Fiskeravgiften gjelder også for fiske i vassdrag.  
 • Norske og svenske flyttsamer er fritatt for å betale avgift for fiske som de etter reindriftsloven har rett til å drive.  

Kvittering (nye regler)  
Du kan ikke fiske lovlig før registreringen er godkjent. Alle som registrerer seg vil få en SMS som kvittering når registrering er godkjent. 
Fangstdagbok er ikke gyldig som kvittering, da Statsforvalteren oppfordrer til bruk av elektronisk fangstdagbok.

Om du ønsker å få tilsendt fysisk fangstdagbok må du huke av på dette i registreringsprosessen. Om dette ikke gjøres må elektronisk fangstdagbok benyttes.

Rapporter fangst
God fangststatistikk er viktig for god lakseforvaltning, derfor er det viktig at fangstdagbøkene føres nøyaktig. Manglende fangstrapportering kan føre til at du blir utestengt fra fiske neste sesong. 

Miljødirektoratet har lansert elektronisk fangstdagbok, som du finner når du er innlogget i lakseregisteret.

Dersom du velger å benytte fysisk fangstdagbok, så skal denne sendes direkte til Statistisk sentralbyrå (se adresse i fangstdagboka) snarest mulig etter at fisket er avsluttet. 

Tildeling av lakseplass

Se FeFos regler for tildeling av lakseplasser. (PDF, 139 kB) 

Fornyelse av lakseplasser
Sjølakseplassene for fiskesesongen i 2022 skal fornyes i kommunene:  Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Lebesby, Loppa og Vardø. 
I de andre kommunene kan du søke på ledige lakseplasser.  Søknadsfristen er 1. desember.

Alle lakseplassene i en kommune settes ledige hvert tredje år. Tildelingsperioden varierer fra ett til tre år, avhengig av når du søker. Hvert år kan du søke på ledige (grønne) lakseplasser. 

 • Etter endt fiske i 2021 fornyes alle lakseplassene i kommunene Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Lebesby, Loppa og Vardø for fiskesesongene 2022-2024.
 • Etter endt fiske i 2022 fornyes alle lakseplassene i kommunene Berlevåg, Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Sør-Varanger og Tana for fiskesesongene 2023-2025.
 • Etter endt fiske i 2023 fornyes alle lakseplassene i kommunene Alta, Nesseby, Nordkapp og Vadsø for fiskesesongene 2024-2026.

De ulike fisketidene finnes i Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

Treårige kontrakter på sjølakseplasser
Tildelingsrutinene våre forenkles og sjølaksefiskere får nå treårige kontrakter istedenfor årlige kontrakter. Fiskerne betaler kun saksbehandlingsgebyr ved søknad og tildelt kontrakt.

I 2021 ble kommunene Alta, Nesseby, Nordkapp og Vadsø fornyet, og sjølaksefiskerne fikk treårige kontrakter. 

Etter endt fiske i 2022 fornyes nå alle lakseplassene i kommunene Berlevåg, Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Sør-Varanger og Tana. Fiskerne får dermed treårige kontrakter for fiskesesongen 2023 -2025.

Fisketider og forskrifter

I 2021 ble det innført stopp for sjølaksefisket i kommunene Berlevåg, Tana, Gamvik og ytre deler av Lebesby og Nordkapp.  Endringer kan fortsatt komme etter at søknadsfristen på lakseplasser er gått ut 1. desember. 

Statistikk sjølaksefisket

Statistisk sentralbyrå utarbeider fangststatistikk for sjølaksefiske. 

Kontakt

Steinar Normann Christensen
utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 905 03 329