FEFO

Sjølaksefiske

Klikk i kartet for å søke lakseplass. 

Søknadsfristen gikk ut 1. desember. Du kan fortsatt søke på ledige (grønne) plasser. Søknader mottatt innen 1. mars vil bli behandlet til fiskesesongen 2019. 

Du søker ved å klikke i kartet og finner plassen du ønsker. Velg en lakseplass og trykk lagre, og du sendes direkte til søknaden. I søknaden kan du også legge til flere plasser. Ønsker du å gå rett i søknaden klikker du her.  

Sjølaksefiske er en rettighet for bosatte i Finnmark. På Finnmarkseiendommen er det FeFo som tildeler lakseplasser. Alle lakseplassene i en kommune utlyses ledige hvert tredje år. Tildelingsperioden varierer fra ett til tre år, avhengig av når du søker. 

Hvert år kan du kan søke på ledige (grønne) lakseplasser. I tillegg fornyes alle lakseplassene i en kommune hvert tredje år.

I år fornyes alle plassene i kommunene Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Kvalsund, Lebesby, Loppa og Vardø for fiskesesongene 2019-2021. Søknadsfrist 1. desember 2018.   

Etter endt fiske i 2019 fornyes alle plassene i kommunene Berlevåg, Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Sør-Varanger og Tana for fiskesesongene 2020-2022. 

Etter endt fiske i 2020 fornyes alle plassene i kommunene Alta, Nesseby, Nordkapp og Vadsø for fiskesesongene 2021-2023.   
 

 

Sjølaksefiske

Her finner du mer informasjon.
Regler for tildeling av lakseplass

FeFo har egne regler for tildeling av lakseplasser (PDF, 111 kB) på Finnmarkseiendommen. 

Hovedvilkåret for å få tildelt lakseplass er at søker er fast bosatt i kommunen. Det er først og fremst de som driver primærnæring som får lakseplass. 

Registrering hos Fylkesmannen

FeFo tildeler lakseplasser på Finnmarkseiendommen​. 

Alle som skal drive sjølaksefiske, både på privat grunn og FeFo-plass, plikter å registrere seg og sitt fiske på Fylkesmannens lakseregister samt betale fiskeravgift. Kvittering på fiskeravgiften må sendes inn til Fylkesmannen før registrert fiske er godkjent. Fangstdagbok blir sendt ut når registrering er fullført og betaling registrert. Ingen skal starte sitt fiske før fangstdagbok er mottatt. Fylkesmannen påpeker at inngått kontrakt med FeFo ikke teller som registrering. 

Fylkesmannens nettsider

Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. Løs statlig fiskeravgift

Statistikk over sjølaksefisket

Statistisk sentralbyrå utarbeider fangststatistikk for sjølaksefiske. 

Kontakt

Steinar Normann Christensen
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 905 03 329
Fant du det du lette etter?