FEFO

Sjølaksefiske

Sjølaksefiske er en særrettighet for de som bor i Finnmark. Alle kan søke om lakseplass, men primærnæringsutøvere og bosatte i kommunen prioriteres ved tildeling. Lakseplassene tildeles for tre år.  

Myndighetene har stengt krokgarnfisket ut 2025. I 2022 er det ikke åpnet for fiske etter laks med faststående redskaper i sjøen i Berlevåg, Tana og Gamvik kommuner, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp i 2022.

Søk lakseplass i kartet

Kartet nedenfor viser sjølakseplassene på Finnmarkseiendommen. Søknadsfristen er 1. desember.

I kartet søker du sjølakseplass ved å trykke på ledig (grønn) eller omsøkt (gul) lakseplass. Røde plasser er opptatt.  Du kan også søke sjølakseplass via søknadsskjemaet. 


Se større kart

 

Krokgarnfisket stengt

Forskriftsendringer i krokgarnfiske

I 2021 kom Miljødirektoratet med forskrift som reduserte laksefisket i sjøen og fjernet krokgarnfiske i Finnmark. Vedtaket innebærer at det ikke åpnes for fiske etter laks med faststående redskaper i sjøen i Berlevåg, Tana og Gamvik kommuner, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp i 2022.

Sjølaksefiskerens oppgaver
 1. Søk lakseplass hos oss.
 2. Registrer deg hos Statsforvalteren når kontrakten er inngått med oss.
 3. Betal fiskeravgift innen fastsatt registreringsfrist (det gjør du på samme sted som du registrerer deg).
 4. Når du har mottatt kvittering på SMS kan du begynne fisket.
 5. Rapporter fangst til SSB.

Søk lakseplass / få grunneiers tillatelse
Dersom du ikke eier eiendommen du skal fiske på, må du ha tillatelse fra grunneier. Tillatelsen bør være skriftlig og tidsbegrenset.
Fiskere som har sjølakseplass på Finnmarkseiendommen må ha gyldig kontrakt med FeFo for inneværende år. Det får du ved å søke lakseplass hos oss.

Registrer deg hos Statsforvalteren
Alle som skal fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen må registrere seg årlig i Statsforvalterens lakseregister
Tidligere registrerte fiskere logger seg inn i Statsforvalterens lakseregister. Skal du fiske på samme plass som før, bør du sjekke at fiskeplassnummer og kartfesting er riktig. Skal du fiske på ny plass, må du registrere plassen.  
Det er krav om identifisering med bruk av BankID ved første pålogging. 

Betal fiskeravgift
Hvis du er fylt 18, og skal du fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen, må du betale statlig fiskeravgift. Avgiften er forbundet med den enkelte fisker, og ikke med antall redskaper/fiskeplasser.  Fiskeravgiften må være betalt (og eventuelt sendt til Statsforvalteren) innen fastsatt registreringsfrist.

 • Dersom registrert fisker har hjelpere til å røkte bruk, så skal hjelperne også betale fiskeravgift. Hjelperne skal ikke registrere plass på seg selv.
 • Ved kontroll fra fiskeoppsynet er fiskere pliktig til å vise kvittering for betalt avgift.  
 • Fiskeravgiften gjelder også for fiske i vassdrag.  
 • Norske og svenske flyttsamer er fritatt for å betale avgift for fiske som de etter reindriftsloven har rett til å drive.  

Kvittering (nye regler)  
Du kan ikke fiske lovlig før registreringen er godkjent. Alle som registrerer seg vil få en SMS som kvittering når registrering er godkjent. 
Fangstdagbok er ikke gyldig som kvittering, da Statsforvalteren oppfordrer til bruk av elektronisk fangstdagbok.

Om du ønsker å få tilsendt fysisk fangstdagbok må du huke av på dette i registreringsprosessen. Om dette ikke gjøres må elektronisk fangstdagbok benyttes.

Rapporter fangst
God fangststatistikk er viktig for god lakseforvaltning, derfor er det viktig at fangstdagbøkene føres nøyaktig. Manglende fangstrapportering kan føre til at du blir utestengt fra fiske neste sesong. 

Miljødirektoratet har lansert elektronisk fangstdagbok, som du finner når du er innlogget i lakseregisteret.

Dersom du velger å benytte fysisk fangstdagbok, så skal denne sendes direkte til Statistisk sentralbyrå (se adresse i fangstdagboka) snarest mulig etter at fisket er avsluttet. 

Tildeling av lakseplass

Se FeFos regler for tildeling av lakseplasser. (PDF, 139 kB) 

Fornyelse av lakseplasser
Sjølakseplassene for fiskesesongen i 2023 skal fornyes i kommunene:  Berlevåg, Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Sør-Varanger og Tana. 
I de andre kommunene kan du søke på ledige lakseplasser.  Søknadsfristen er 1. desember.

Alle lakseplassene i en kommune settes ledige hvert tredje år. Tildelingsperioden varierer fra ett til tre år, avhengig av når du søker. Hvert år kan du søke på ledige (grønne) lakseplasser. 

 • Etter endt fiske i 2022 fornyes alle lakseplassene i kommunene Berlevåg, Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Sør-Varanger og Tana for fiskesesongene 2023-2025.
 • Etter endt fiske i 2023 fornyes alle lakseplassene i kommunene Alta, Nesseby, Nordkapp og Vadsø for fiskesesongene 2024-2026.
 • Etter endt fiske i 2024 fornyes alle lakseplassene i kommunene Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Lebesby, Loppa og Vardø for fiskesesongene 2025-2027.

De ulike fisketidene finnes i Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

Treårige kontrakter på sjølakseplasser
Sjølaksefiskere får treårige kontrakter. Fiskerne betaler kun saksbehandlingsgebyr ved søknad og tildelt kontrakt.

Statistikk sjølaksefisket

Statistisk sentralbyrå utarbeider fangststatistikk for sjølaksefiske. 

Kontakt

Steinar Normann Christensen
utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 905 03 329