FEFO

Sjølaksefiske

Klikk på ønsket laksplass i kartet for å komme til søknaden. 

Søknadsfristen gikk ut den 1. desember, men søknadsskjemaet vil ligge åpnet fram til 1. februar. Fiskere som leverte søknad før 1. desember vil prioriteres. Vi garanterer ikke at søknader mottatt mellom 1. desember og 1. februar vil bli behandlet.   

 

For å søke lakseplass trykker du på ledig (grønn) eller omsøkt (gul) plass i kartet, eller gå rett til søknadsskjema. Røde plasser er opptatt. 

Sjølaksefiske er en rettighet for bosatte i Finnmark. På Finnmarkseiendommen er det FeFo som tildeler lakseplasser. Alle lakseplassene i en kommune settes ledige hvert tredje år. Tildelingsperioden varierer fra ett til tre år, avhengig av når du søker. 

Hvert år kan du søke på ledige (grønne) lakseplasser. 

Etter endt fiske i 2019 fornyes alle lakseplassene i kommunene Berlevåg, Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Sør-Varanger og Tana for fiskesesongene 2020-2022. 

Etter endt fiske i 2020 fornyes alle lakseplassene i kommunene Alta, Nesseby, Nordkapp og Vadsø for fiskesesongene 2021-2023.   

Etter endt fiske i 2021 fornyes alle lakseplassene i kommunene Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Kvalsund, Lebesby, Loppa og Vardø for fiskesesongene 2022-2024. 

 

Sjølaksefiske

Her finner du mer informasjon.
Regler for tildeling av lakseplass

FeFo har egne regler for tildeling av lakseplasser (PDF, 111 kB)

Hovedvilkåret for å få tildelt lakseplass er at søker er fast bosatt i kommunen. Det er først og fremst de som driver primærnæring som får lakseplass. 

Registrering hos Fylkesmannen

Alle som skal drive sjølaksefiske, både på privat grunn og FeFo-plass, plikter å registrere seg og sitt fiske på Fylkesmannens lakseregister samt betale fiskeravgift. Kvittering på fiskeravgiften må sendes inn til Fylkesmannen før registrert fiske er godkjent. Fangstdagbok blir sendt ut når registrering er fullført og betaling registrert. Ingen skal starte sitt fiske før fangstdagbok er mottatt. Inngått kontrakt med FeFo teller ikke som registrering hos Fylkesmannen. 

Fylkesmannens nettsider

Fiskeravgift

Hvis du er fylt 18, og skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften.

Statistikk over sjølaksefisket

Statistisk sentralbyrå utarbeider fangststatistikk for sjølaksefiske. 

Kontakt

Steinar Normann Christensen
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 905 03 329