FEFO

Sjølaksefiske

Kartet viser de ulike lakseplassene på Finnmarkseiendommen. Det åpnes for søking fra 15. oktober 2021. Søknadsfristen for lakseplass går ut 1. desember 2021, men vi tar i mot søknader frem til 1. februar 2022. Søknader mottatt innen søknadsfristen blir behandlet først.

 

Når søknadsprosessen åpner, kan du klikke i kartet for å komme til søknaden. Du søker lakseplass ved å trykke du på ledig (grønn) eller omsøkt (gul) plass i kartet. Du kan også gå til søknadsskjemaet. Røde plasser er opptatt. 

Sjølaksefiske er en rettighet for bosatte i Finnmark. På Finnmarkseiendommen er det FeFo som tildeler lakseplasser. Alle lakseplassene i en kommune settes ledige hvert tredje år. Tildelingsperioden varierer fra ett til tre år, avhengig av når du søker. 

Hvert år kan du søke på ledige (grønne) lakseplasser. 

  • Etter endt fiske i 2021 fornyes alle lakseplassene i kommunene Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Kvalsund, Lebesby, Loppa og Vardø for fiskesesongene 2022-2024.
  • Etter endt fiske i 2022 fornyes alle lakseplassene i kommunene Berlevåg, Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Sør-Varanger og Tana for fiskesesongene 2023-2025.
  • Etter endt fiske i 2023 fornyes alle lakseplassene i kommunene Alta, Nesseby, Nordkapp og Vadsø for fiskesesongene 2024-2026.   

De ulike fisketidene finnes i Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

 

Sjølaksefiske

Her finner du mer informasjon.
Regler for tildeling av lakseplass

FeFo har egne regler for tildeling av lakseplasser (PDF, 139 kB)

Hovedvilkåret for å få tildelt lakseplass er at søker er fast bosatt i kommunen. Det er først og fremst de som driver primærnæring som får lakseplass. 

Registrering hos Statsforvalteren

Alle som skal fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen må registrere seg årlig i Statsforvalterens lakseregister.

Det er åpent for registrering fra 15. mars til 10. mai 2020. 

Dersom du ikke eier eiendommen du skal fiske på, må du ha tillatelse fra grunneier. Fiskere som har sjølakseplass på Finnmarkseiendommen (FeFo) må ha gyldig kontrakt for inneværende år. Tillatelsen bør være skriftlig og tidsbegrenset. 
 
Registrering av fiskeplass 
Tidligere registrerte fiskere logger seg inn i Statsforvalterens lakseregister. Skal du fiske på samme plass som før, bør du sjekke at fiskeplassnummer og kartfesting er riktig. Skal du fiske på ny plass, må du registrere plassen.  
 
Nye fiskere må registrere seg i Statsforvalterens lakseregister.  Det er krav om identifisering med bruk av BankID ved første pålogging. 

Fiskeravgift
Alle fiskere over 18 år som skal fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen må betale fiskeravgift. Avgiften er forbundet med den enkelte fisker, og ikke med antall redskaper/ fiskeplasser.  

  • Dersom registrerte fisker har hjelpere til å røkte bruk, så skal hjelperne også betale fiskeravgift.  Hjelperne skal ikke registrere plass på seg selv.
  • Ved kontroll fra fiskeoppsynet er fiskere pliktig til å vise kvittering for betalt avgift.  
  • Fiskeravgiften gjelder også for fiske i vassdrag.  
  • Norske og svenske flyttsamer er fritatt for å betale avgift for fiske som de etter reindriftsloven har rett til å drive.  

Fiskeravgiften må være betalt (og eventuelt sendt til Fylkesmannen) innen registreringsfristen 10. mai 2020.

Bekreftelse  
Du kan ikke fiske lovlig før registreringen er godkjent. Alle som blir registrert får tilsendt fangstdagbok.  Dagboka er din kvittering på at registreringen var vellykket. Fangstdagbok sendes ut etter 10. mai. 2020 

Rapportering av fangst
God fangststatistikk er viktig for god lakseforvaltning, derfor er det viktig at fangstdagbøkene føres nøyaktig. Manglende fangstrapportering kan føre til at du blir utestengt fra fiske neste sesong. 

Fangstdagbøkene skal sendes direkte til Statistisk sentralbyrå (se adresse i fangstdagboka) snarest mulig etter at fisket er avsluttet. 

Miljødirektoratet har lansert elektronisk fangstdagbok som du finner når du er innlogget i lakseregisteret.

Les hele brevet fra Statsforvalteren (PDF, 215 kB)

 

Fiskeravgift

Hvis du er fylt 18, og skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften.

Statistikk over sjølaksefisket

Statistisk sentralbyrå utarbeider fangststatistikk for sjølaksefiske. 

Kontakt

Steinar Normann Christensen
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 905 03 329