FEFO

Sjølaksefiske

Ett av privilegiene med å bo i Finnmark, er rettigheten til å drive sjølaksefiske. På Finnmarkseiendommen er det vi som tildeler lakseplasser og du kan lese mer om hvor de er og tildelingen av dem lenger ned. 

Fisketider for 2021

Årets fisketider er nå satt, og de finner du her. Sjølaksefisket åpnes ikke i følgende områder: Berlevåg, Gamvik, Tanafjorden, ytre del av Nordkapp (nord for ei linje fra Hjellneset til Flatvika) og ytre del av Lebesby (nord for ei linje fra Veidgamneset til Vardnesodden). Karlebotn har fått fisketider tilsvarende kysten. Mer informasjon om årets bestemmelser finner du også på statsforvalterens sjølaksefiskesider.

Krokgarn

Stortinget vedtok 25. mai 2021 at krokgarn skal være lovlig redskap i forbindelse med sjølaksefiske sesongen 2021. Dette betyr at statsforvalteren åpner for registrering igjen. I skjema vil det kun stå kilenot. Derfor ber vi dere om å gi beskjed om dere skal fiske med krokgarn.

Merk at de som fisker med krokgarn bare kan bruke fangstdagbok i papirformat.

Søke sjølakseplass

Kartet viser de ulike sjølakseplassene på Finnmarkseiendommen. Du kan søke sjølakseplass fra 15. oktober 2021. Søknadsfristen for lakseplass går ut 1. desember 2021, men vi tar i mot søknader frem til 1. februar 2022. Søknader mottatt innen søknadsfristen blir behandlet først.

Når søknadsprosessen åpner, kan du klikke i kartet for å komme til søknaden. Du søker lakseplass ved å trykke på ledig (grønn) eller omsøkt (gul) plass i kartet. Du kan også gå til søknadsskjemaet. Røde plasser er opptatt. 

 

 

Alle lakseplassene i en kommune settes ledige hvert tredje år. Tildelingsperioden varierer fra ett til tre år, avhengig av når du søker. Hvert år kan du søke på ledige (grønne) lakseplasser. 

  • Etter endt fiske i 2021 fornyes alle lakseplassene i kommunene Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Kvalsund, Lebesby, Loppa og Vardø for fiskesesongene 2022-2024.
  • Etter endt fiske i 2022 fornyes alle lakseplassene i kommunene Berlevåg, Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Sør-Varanger og Tana for fiskesesongene 2023-2025.
  • Etter endt fiske i 2023 fornyes alle lakseplassene i kommunene Alta, Nesseby, Nordkapp og Vadsø for fiskesesongene 2024-2026.

De ulike fisketidene finnes i Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

 

Sjølaksefiske

Her finner du mer informasjon.
Regler for tildeling av lakseplass

FeFo har egne regler for tildeling av lakseplasser (PDF, 139 kB)

Hovedvilkåret for å få tildelt lakseplass er at søker er fast bosatt i kommunen. Det er først og fremst de som driver primærnæring som får lakseplass. 

Registrering hos Statsforvalteren

I år har Miljødirektoratet kommet med ny forskrift som reduserer laksefisket i sjøen og fjerner krokgarnfiske i Finnmark. Les mer om endringene og ny forskrift på Statsforvalterens sider.
 
Registrering av fiskeplass 
Alle som skal fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen må registrere seg årlig i Statsforvalterens lakseregister.

Det er åpent for registrering fra 14. april til 19. mai. 

Tidligere registrerte fiskere logger seg inn i Statsforvalterens lakseregister. Skal du fiske på samme plass som før, bør du sjekke at fiskeplassnummer og kartfesting er riktig. Skal du fiske på ny plass, må du registrere plassen.  
 
Nye fiskere må registrere seg i Statsforvalterens lakseregister.  Det er krav om identifisering med bruk av BankID ved første pålogging. 

Grunneiers tillatelse
Dersom du ikke eier eiendommen du skal fiske på, må du ha tillatelse fra grunneier. Fiskere som har sjølakseplass på Finnmarkseiendommen må ha gyldig kontrakt med FeFo for inneværende år. Tillatelsen bør være skriftlig og tidsbegrenset. 

Fiskeravgift
Alle fiskere over 18 år som skal fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen må betale fiskeravgift. Avgiften er forbundet med den enkelte fisker, og ikke med antall redskaper/ fiskeplasser.  

  • Dersom registrert fisker har hjelpere til å røkte bruk, så skal hjelperne også betale fiskeravgift. Hjelperne skal ikke registrere plass på seg selv.
  • Ved kontroll fra fiskeoppsynet er fiskere pliktig til å vise kvittering for betalt avgift.  
  • Fiskeravgiften gjelder også for fiske i vassdrag.  
  • Norske og svenske flyttsamer er fritatt for å betale avgift for fiske som de etter reindriftsloven har rett til å drive.  

Fiskeravgiften må være betalt (og eventuelt sendt til Statsforvalteren) innen registreringsfristen 19. mai 2021.

Kvittering (nye regler)  
Du kan ikke fiske lovlig før registreringen er godkjent. Alle som registrerer seg vil få en SMS som kvittering når registrering er godkjent. Fangstdagbok kan IKKE lengre ansees som kvittering da Statsforvalteren oppfordrer til bruk av elektronisk fangstdagbok.

Om du ønsker å få tilsendt fysisk fangstdagbok må du huke av på dette i registreringsprosessen. Om dette ikke gjøres må elektronisk fangstdagbok benyttes.

Rapportering av fangst
God fangststatistikk er viktig for god lakseforvaltning, derfor er det viktig at fangstdagbøkene føres nøyaktig. Manglende fangstrapportering kan føre til at du blir utestengt fra fiske neste sesong. 

Fangstdagbøkene skal sendes direkte til Statistisk sentralbyrå (se adresse i fangstdagboka) snarest mulig etter at fisket er avsluttet. 

Miljødirektoratet har lansert elektronisk fangstdagbok som du finner når du er innlogget i lakseregisteret.

Fiskeravgift

Hvis du er fylt 18, og skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale statlig fiskeravgift

Statistikk over sjølaksefisket

Statistisk sentralbyrå utarbeider fangststatistikk for sjølaksefiske. 

Kontakt

Steinar Normann Christensen
utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 905 03 329