FEFO

Åpne hytter

Du er velkommen til våre åpne hytter for en natt eller to.

Hyttene har vedovn og er enkelt innredet. Enkelte hytter har også gassovn til matlaging. Vinterved og gassflasker kjøres ut om vinteren..

 • I Pasvik i Sør Varanger har vi seks åpne hytter og koier. Dagsturer er passende mellom hver koie.
 • I Karasjok kommune har vi Andreas Nilsen-hyttaØvre-Anárjohka nasjonalpark. 
 • I Porsanger kommune har vi Skogvokterhytta i Rohči og en avtale med Brennelv bygdelag om å holde den åpen for allmenheten.

Kart over åpne hytter

Vi ønsker tilbakemeldinger om bruk av hyttene, gassbeholdning, vinterveden og hygiene/ ryddighet.

Du kan kan ringe oss på tlf.nr. 78 95 50 00 eller skrive epost til post@fefo.no

Skogvokterhytta, Rohči i Porsanger

Skogvokterhytta eies av FeFo, men forpaktes av Brennelv Bygdelag.

Hytta er åpen hele året, og vedsekker kjøres til hytta hver vinter. Har en sovesofa pluss en madrass og toalett.
Skogvokterthytta ligger i et stort friluftsområde tilrettelagt med merkede turstier, bålplasser, gapahuker, hytter og gammer.

Skogvokterhytta ligger i nord-østenden av Stelletjávri i Rohči, Porsanger.

Du tar av fra E6 , to kilometer SØR for Porsangermoen. Deretter følger du "Beredskapveien" til Hálkavárriveien til den østligste enden av Stohpojavri / Stuevann. En merket tursti ca 2,5 kilometer går til hytta.  Du må over en bred bekk for å komme frem, så vanntett fottøy med høyt skaft anbefales.

Kartposisjon: UTM (WGS84) 35 W 430605 7763277

Kart over åpne hytter
 

Andreas Nilsen hytta, Karasjok

"Andreas Nilsen hytta" ligger i Karasjok kommune, ved Anarjohkka nasjonalpark. Vinterstid kan du gå på ski fra den finske bygda Angel langs Anarjohkka til hytta. Sommerstid langs skogsbilvei over Gossjohka bru, via Basevuovdi og videre oppover langs Anarjohka.

 

 • 2 sengeplasser
 • Kokemulighet og oppvarming med ved 
 • Ingen utstyr
 • Vann hentes i elva
 • Kan benyttes gratis i 1-2 netter
 • Kart over åpne hytter
Føllvannskoia, Pasvik

Føllvannskoia er en trivelig koie som består av et stort rom og bislag. Koia ble oppgradert med nye vinduer i 2016.

 

Føllvannskoia bygd på 1950-tallet av Paul Thomassen og Arthur Våga, på oppdrag av Reindriftskommisjonen. Bygging skjedde ifm av reingjerde mellom Norge og Finland. Senere ble koia overdratt til Statens Skoger i 1992, og deretter overtatt av FeFo i 2006.

 • 4 sengeplasser 
 • Oppvarming med ved 
 • Kokemulighet med ved og gass
 • Vann- sommerstid i Føllvann, ca 100 m sør for koia. Vinterstid må man tine snø eller finne vann i åpne bekker 
 • Madrasser og kokekar
 • Kan benyttes gratis 1-2 netter
 • Kartreferanse (35 W 575880 7684040)
 • Kart over åpne hytter
Holmenkoia, Pasvik
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Holmenkoia ble bygd tidlig på 1930-tallet av Statens skogvesen med skogbruk som formål. Reindrifta har også brukt koia i perioder. Hit kan du gå fra Ellenvann/Vaggetem, eller starte turen langs veien til Sortbrysttjern. Koia er oppgradert våren 2021 med nytt isolert gulv og tak og nye sengebrisker.

 • 5-6 sengeplasser med madrasser
 • Vedovn med kokemulighet
 • Kokemulighet - ved og gass
 • Vann hentes i elva like ved koia
 • Enkelt utstyrt
 • Kan benyttes gratis i 1-2 netter
 • Kartreferanse (35 W 581981 767786135)
 • Kart over åpne hytter 
Høvasskoia, Pasvik

Mye brukt og trivelig koie med god plass til 3 personer. Høvasskoia ligger ca 7,5 km fra Vaggetem, og hit kommer du på ski eller til fots langs sti.

 

 

 

Høvannskoia ble bygd i 1982 av Vaggetem ungdomslag med friluftsliv som formål. Koia ble bygd rett ved siden av tuftene av ei gammel skogskoie som ble benyttet av skogsarbeiderne. Koia eies i dag av FeFo.  

 • 2+1 sengeplasser 
 • Oppvarming med ved
 • Kokemulighet (ved og gass)
 • Vann hentes ved utløpet av Høvann
 • Utstyrt med kokekar og enkelt kjøkkenutstyr
 • Kan benyttes gratis 1-2 netter
 • Kartreferanse (35 W 578828 7678920)
Lerkevannskoia, Pasvik

Lerkevannskoia er en av de mest besøkte koiene. Lerkevannskoia er oppgradert utvendig i 2017. Koia ligger i nærheten av grensegjerdet mot Finland. Hit kommer du ved å ta av fra riksvei 885 ved Hauge i Pasvikdalen. Etter ca 2,5 km langs skogsbilveien er det mulig å parkere ved Lille Spurven. Herfra går stien gjennom en port i reingjerde (ta sti til venstre). Beregn ca 3 timer.

 

 

 

Lerkevannskoia er bygd tidlig på 1970-tallet av Reindriftskommisjonen, i forbindelse med bygging av reingjerde mellom Norge og Finland. Senere ble den overdratt til Statens Skoger (1992) og eies i dag av FeFo. 

 • 2 sengeplasser 
 • Kokemulighet med gass
 • Oppvarming med ved
 • Utstyrt med enkelt kjøkkenutstyr
 • Vann hentes i Lerkevannet, like ved koia
 • Benyttes gratis i 1-2 netter
 • Kartreferanse (35 W 583192 7694543)
 • Kart over åpne hytter
   
Saimikoia, Pasvik

Saimikoia består av en tømmerkoie og en yttergang. Den er tidligere brukt som husvære for skogsarbeidere.

 

 

 

Adkomst
Sommerstid tar du deg inn til Saimikoia ved å ta til høyre ved Skjellbekken, etter en skogsbilvei. Hold til høyre og følg denne ca 5,5 km. Etter 5,5 km er det en liten parkeringsplass på venstre side av veien. Fra parkeringsplass er det en umerket sti på ca 700 meter som fører fram til Saimikoia.

Skogsbilveien er ikke åpen vinterstid, men det er mulig for å parkere ved Skjellbekken. Herfra følges samme trase ved bruk av ski.

Saimikoia ble bygd rundt 1930-40 tallet - først satt opp av Statens Skoger ved Vaggetemstrykene der den ble brukt som fløtekoie. Rundt 1955 ble koia flyttet til dagens plassering. Den ble da mye brukt av Ragnvald Erlandsen og Saima Mogo, som hogde favnved i området rundt koia, som i dag eies av FeFo.

 • 4 sengeplasser 
 • Kokemulighet med gass
 • Oppvarming med vedovn
 • Ingen utstyr 
 • Vann hentes i vannet like ved
 • Kan benyttes 1-2 netter gratis
 • Kartreferanse (35W 599644 7700415)
 • Kart over åpne hytter
   
Vestkoia, Pasvik

Vestkoia er en godt besøkt koie ved grensegjerdet mot Finland. Både Lars Monsen og Dronning Sonja har vært på besøk. Og i løpet av året finner mange turgåere veien hit. Vinterstid er det mulig å parkere ved Skjellbekken og gå via Saimikoia. Ofte er det spor langs skogsbilveien helt fra til hytta, fordi at traseen benyttes av både Finnmarksløpet og Pasvik Trail. 

 

 

 

 

 

Vestkoia er bygd på midten av 1950-tallet av Paul Thomassen og Arthur Vågå, på oppdrag fra Reindriftskommisjonen. Dette skjedde med bygging av reingjerde mellom Norge og Finland. Koia ble flyttet til dagens beliggenhet på 1980-tallet. Koia ble overdratt til Statens Skoger i 1991, og eies i dag av FeFo.

 • 4 sengeplasser
 • Kokemulighet med gass
 • Oppvarming med ved
 • Utstyr med enkelt kjøkkenutstyr
 • Vann hentes i bekken. Vinterstid må vann medbringes eller må smelte snø
 • Kan benyttes gratis i 1-2 netter
 • Kartreferanse (35W 588067 7702240)
 • Kart over åpne hytter
   

Kontakt

Kate Persen
Leder næring
E-post
Telefon +47 78 95 50 00