FEFO

Åpne koier

I Pasvik er det flere åpne koier og seks av dem tilhører FeFo.  Du er velkommen til å besøke koiene for én natt eller to.  De er plassert en behagelig dagsmarsj fra hverandre. Koiene har opprinnelig vært brukt av tømmerhoggere og ved grenseoppsyn. I Anárjohka i Karasjok kommune finnes også en åpen koie med navnet "Andreas Nilsen-hytta".

Koiene har enkel innredning med vedfyring, gassbluss og enkelt utstyr i de fleste. Det kjøres ved til hyttene i vinterhalvåret. Oppvaskhåndkle, stearinlys, fyrstikker, dopapir og andre forbruksvarer bør bringes med.

Gi oss tilbakemelding om status for ved og orden - på post@fefo.no - eller ring 78 95 50 00. 

Om FeFo-hyttene

Kart over hyttene
Andreas Nilsen hytta

Hytte - Klikk for stort bilde

"Andreas Nilsen hytta" ligger i Karasjok kommune, i Anarjohkka nasjonalpark. Vinterstid kan du gå på ski fra den finske bygda Angeli langs Anarjohkka. Sommerstid langs skogsbilvei over Gossjohkka bru, via Basevuovdi og videre oppover langs Anarjohkka.

 

Sengeplasser (2)
Kokemulighet (ved)
Oppvarming (ved)
Utstyr (ingen)
Vann (elv)
Leiepris (gratis 1-2 netter)

 

Føllvannskoia

Føllvannskoia ble bygd på midten av 1950-tallet av Paul Thomassen og Arthur Våga, på oppdrag av Reindriftskommisjonen. Dette i forbindelse med bygging av reingjerde mellom Norge og Finland. 

Koia ble senere overdratt til Statens Skoger i 1992 og eies i dag av FeFo.

Føllvannskoia er en romslig og trivelig koie ved Føllvann. Koia består av en et bislag og ett stort rom, og har fått en oppgradering utvendig i 2016 med nye vindu.

 

 

 

Sengeplasser (4)
Oppvarming (ved)
Kokemulighet (ved og gass)
Vann (sommerstid i Føllvann, ca 100 m sør for koia. Vinterstid må man tine snø eller finne vann i åpne bekker) 
Utstyr (madrasser, kokekar)
Leiepris (gratis 1-2 netter)
Kartreferanse (35 W 575880 7684040)
Holmenkoia

 

 

 

Holmenkoia ble bygd tidlig på 1930-tallet av Statens skogvesen med skogbruk som formål. Koia ble også benyttet av reindrifta i visse perioder av året. 

Sengeplasser (4)
Oppvarming (ved)
Kokemulighet (ved og gass)
Vann (hentes i elva like ved koia)
Utstyr (ingen)
Leiepris (gratis 1-2 netter)
Kartreferanse (35 W 581981 767786135)

 

Høvasskoia

Mye brukt og trivelig koie med god plass til 3 personer. Høvasskoia ligger ca 7,5 km fra Vaggetem, og hit kommer du på ski eller til fots langs sti.

 

 

 

Høvannskoia ble bygd i 1982 av Vaggetem ungdomslag med friluftsliv som formål. Koia ble bygd rett ved siden av tuftene av ei gammel skogskoie som ble benyttet av skogsarbeiderne. Koia eies i dag av FeFo.  

Sengeplasser (2+1)
Oppvarming (ved)
Kokemulighet (ved og gass)
Vann (hentes ved utløpet av Høvann)
Utstyr (kokekar og enkelt kjøkkenutstyr)
Leiepris (gratis 1-2 netter)
Kartreferanse (35 W 578828 7678920)
Lerkevannskoia

Lerkevannskoia er en av de mest besøkte koiene. Koia ligger i nærheten av grensegjerdet mot Finland. Hit kommer du ved å ta av fra riksvei 885 ved Hauge i Pasvikdalen. Etter ca 2,5 km langs skogsbilveien er det mulig å parkere ved Lille Spurven. Herfra går stien gjennom en port i reingjerde (ta sti til venstre). Beregn ca 3 timer.

 

 

 

Lerkevannskoia er bygd tidlig på 1970-tallet av Reindriftskommisjonen, i forbindelse med bygging av reingjerde mellom Norge og Finland. Senere ble den overdratt til Statens Skoger (1992) og eies i dag av FeFo. 

Lerkevannskoia er oppgradert utvendig i 2017.

Sengeplasser (2)
Kokemulighet (gass)
Oppvarming (ved)
Utstyr (enkelt kjøkkenutstyr)
Vann (hentes i Lerkevannet, like ved koia)
Leiepris (gratis 1-2 netter)
Kartreferanse (35 W 583192 7694543)

 

Saimikoia

Saimikoia er tidligere brukt som husvære for skogsarbeidere, og består av en tømmerkoie og en yttergang. 

 

 

 

Sommerstid tar du deg inn til Saimikoia ved å ta til høyre ved Skjellbekken, etter en skogsbilvei. Hold til høyre og følg denne ca 5,5 km. Etter 5,5 km er det en liten parkeringsplass på venstre side av veien. Fra parkeringsplass er det en umerket sti på ca 700 meter som fører fram til Saimikoia.

Skogsbilveien er ikke åpen vinterstid, men det er mulig for å parkere ved Skjellbekken. Herfra følges samme trase ved bruk av ski.

Saimikoia ble bygd rundt 1930-40 tallet - først satt opp av Statens Skoger ved Vaggetemstrykene der den ble brukt som fløtekoie. Rundt 1955 ble koia flyttet til dagens plassering. Den ble da mye brukt av Ragnvald Erlandsen og Saima Mogo, som hogde favnved i området rundt koia, som i dag eies av FeFo.

Sengeplasser (4)
Kokemulighet (gass)
Oppvarming (vedovn)
Utstyr (ingen)
Vann (hentes i vann like ved)
Leiepris (1-2 netter gratis)
Kartreferanse (35W 599644 7700415)

 

Vestkoia

Vestkoia er en godt besøkt koie, beliggende like ved grensegjerdet mot Finland. Her har både Lars Monsen og Dronning Sonja vært på besøk, og i løpet av året finner mange turgåere veien hit. 

Vinterstid er det mulig å parkere ved Skjellbekken og gå via Saimikoia. Ofte er det spor langs skogsbilveien helt fra til hytta, da traseen benyttes av både Finnmarksløpet og Pasvik Trail. 

 

 

 

Vestkoia er bygd på midten av 1950-tallet av Paul Thomassen og Arthur Vågå, på oppdrag fra Reindriftskommisjonen, i forbindelse med bygging av reingjerde mellom Norge og Finland. Den ble opprinnelig satt opp litt lengere øst, men ble flyttet til dagens beliggenhet tidlig på 1980-tallet. Koia ble overdratt til Statens Skoger i 1991, og eies i dag av FeFo.

Sengeplasser (4)
Kokemulighet (gass)
Oppvarming (ved)
Utstyr (enkelt kjøkkenutstyr)
Vann (hentes i bekk på barmark. Vinterstid må vann medbringes eller man må smelte snø)
Leiepris (gratis 1-2 netter)
Kartreferanse (35W 588067 7702240)

Kontakt

Kate Persen
Leder næring
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 915 13 277
Fant du det du lette etter?