FEFO

Giisá

Støtteordningen for et levende Finnmark

Finnmarkseiendommens verdier skal komme innbyggerne til gode. Derfor har vi opprettet Giisá, som betyr kiste på samisk.

Vår giisá er fylt med verdier fra finnmarksnaturen. De skal brukes til å realisere ideer som utvikler Finnmark på naturens og kulturens premisser.​ 

Sjekk hvem som fikk støtte i fjor.

Giisá grønne midler

For fysisk aktivitet og friluftsliv  

Søknadsfrist 15. februar og 15. august 

Giisá meahcásteapmi 

For tiltak som fremmer tradisjonell naturbruk

Søknader behandles inntil 1. juni   

Giisá samarbeid

For å rydde Finnmark  

Søknadsfrist 1. september

Giisá lakseelver 

For laksen og fiskeren     

Søknadsfrist 1. desember

Giisá infrastruktur 

Varig tilrettelegging for aktivitet og bolyst 

Søknadsfrist 1. mars 

Giisá sponsor    

For idretts- og kulturarrangement.    

Åpent for søknader hele året

Giisá Finnmarksloven   

For å fremme Finnmarkslovens formål

Søknadsfrist 1. mars 

Kontakt

Robert Greiner
leder kommunikasjon og samfunnskontakt
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 911 39 673