FEFO

For elgjegeren

Ettersøkshund

Jaktlaget skal disponere egen godkjent ettersøksekvipasje på søknadstidspunktet. Ekvipasjen regnes som godkjent når den er registrert i ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub (NKK). Ettersøksekvipasjen skal registreres på søknaden med hunde-ID og hundeførers navn. Ingen del av ettersøksekvipasjen kan stå på mer enn én søknad om elgjakt. FeFo kan kreve at ettersøkshund framvises for ID-skanning.

Under jakt skal jaktlaget ha godkjent ettersøksekvipasje for elg tilgjengelig innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Ettersøkshunden regnes som tilgjengelig innen rimelig tid hvis den kan bringes til skuddstedet innen 4 timer fra påskytingen. Hvis jaktlagets egen ekvipasje ikke er tilgjengelig må jaktlaget ha skriftlig avtale med en annen tilgjengelig ekvipasje. 

Ingen del av ettersøksekvipasjen kan stå oppført på flere jaktlag som har overlappende jakttid. 

Har du en annen ettersøkshund enn den som sto på søknaden? Endre hundeID under jaktlagsoversikten i Storviltportalen. Har du samme ettersøkshund som på søknadstidspunktet? Da ligger hunden allerede inne i portalen.

Skyteprøve

Alle elgjegere må laste opp dokumentasjon på skyteprøve. Har du oppskytingen på appen Min Jegerdokumentasjon kan du laste opp et skjermbilde av skyteprøven fra mobilen. 

På nett
Jegere kan laste opp skyteprøven uten å logge inn i Storviltportalen. Jegernummer og fødselsdato må være korrekt utfylt. Opplastingen er synlig for jaktleder på jaktleders side.  

Fra jaktleders side i Storviltportalen
Logg inn på jaktleders side i Storviltportalen. I venstremenyen finner du Mitt jaktlag. Under lista med jegere finner du lenken Last opp skyteprøve. Fyll inn jegernummer og fødselsdato på jegeren du skal laste opp skyteprøven for, velg en fil (f.eks. bilde av skyteprøven) og trykk Last opp. Vent til dokumentet er lastet opp og du får bekreftelse på vellykket opplasting.

Sett elg
  • Jaktleder er ansvarlig for registrering av sett elg. 
  • Fyll ut sett elg hver dag, også de jaktdagene dere ikke ser elg. Fyll gjerne ut papirskjemaet (PDF, 432 kB) i felt og legg det inn i appen Storvilt når du kommer hjem. 
  • Alle observasjoner av elg under jakt skal føres. Dersom flere jegere ser samme elg så skal alle observasjonene registreres. Dersom en jeger ser samme dyr på ulike tidspunkter samme dag, regnes det som flere observasjoner. 
  • Dyr som skytes skal også registreres som sette dyr.
  • Bare dyr som observeres under jaktutøvelse skal registreres. Ser du for eksempel et dyr fra bilen på vei til jakt skal ikke dette dyret registreres.
  • Hvis to lag er i samjakt skal sett elg registreres i det feltet dyrene ble sett. Husk å samordne registreringen mellom lagene som jakter sammen.   

Slik registrerer du i appen Storvilt:
Velg Jaktdager/sett dyr og registrer sett elg de dagene dere jakter. Fullfør registreringen ved å trykke Send inn jaktdag/sette dyr. Innsendte dager kan redigeres og sendes inn på nytt. Kun jaktleder kan registrere sett elg i appen.

Slik registrerer du på jaktleders side i Storviltportalen:
I startmenyen på jaktleders side finner du fanene Kvote, Faktura og Sett. Under fanen Sett kan du registrere og redigere sett elg. 

Jakt på privat grunn

Kontrakt om elgjakt gjelder kun på Finnmarkseiendommen, med mindre FeFo og annen grunneier har inngått skriftlig avtale om annet. Ønsker du å legge privat grunn til ditt jaktfelt må det skrives avtale mellom FeFo og annen grunneier om at arealet innlemmes i et FeFo-jaktfelt under jakta. Jaktlaget er ansvarlig for å innhente slik avtale. 

Motorferdsel og elgjakt
Husk at en dispensasjon til motorferdsel i utmark er personlig. Tilhører dispensasjonen et jaktlag må nye jaktlagsmedlemmer være godkjent av FeFo før de omfattes av lagets dispensasjon.  

Kontakt

Anders Aarthun Ims
utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667