FEFO

For elgjegeren

For elgjegeren

Søkerliste
Søkerlisten og jaktlag oppdateres jevnlig fra 24. april. 
 
Trekning 2019
Trekningsresultat (PDF, 262 kB) av elgjakt på Finnmarkseiendommen.
 
Reserveliste (PDF, 147 kB) etter trekning. På reservelista finner du oversikt over jaktlag som ikke fikk jaktfelt. 
Fellingsstatus
Fellingsstatus av elg på kommune- og jaktlagsnivå oppdateres jevnlig under elgjakta.
Jaktlag og jaktfelt
 
Oversikt over hvilke jaktlag som jakter i hvilket jaktfelt. Jaktlag kan bytte jaktfelt og endre medlemmer. Oversikten oppdateres jevnlig i løpet av jakta.
Endre jaktlag

Fyll ut skjemaet for endring av jaktlag (PDF, 137 kB)

Skyteprøven og betalt jegeravgift er allerede dokumentert dersom elgjegere er registrert hos Finnmarkseiendommen i år. Kun jegerens og jaktleders underskrift er nødvendig ved endringer. 

Endring av jaktlaget er godkjent når den er registrert på jaktlagsoppdateringen

Regler for veiing

Regler for egenveiing (PDF, 97 kB) beskriver hvordan veiing og kontroll skal gjennomføres. 

Delbestandsoversikt
Delbestandsoversikten viser fellinger, resterende grunnkvote og tilleggsdyrkvote, fellingsprofil og målprofil for de ulike delbestandene i Finnmark.
Generell informasjon
Generell informasjon (PDF, 211 kB) om elgjakt på Finnmarkseiendommen er sendt ut sammen med kontrakten til alle jaktlag.
Regler for elgjakt
Regler for elgjakt (vedlegg 2) (PDF, 129 kB) og regler for veiing (vedlegg 3) (PDF, 97 kB) sendes ut sammen med kontrakten til alle jaktlag som har fått tildelt elgjakt på Finnmarkseiendommen. 

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667

Kart

Fant du det du søkte etter?