FEFO

For elgjegeren

For elgjegeren

Elgbørsen (fellingsstatus 2020)

Innmeldte fellinger og vekt publiseres fortløpende på Elgbørsen

En mer skjematisk oversikt får du i Storviltrapporten. Her ser du tildelte kvoter og felte dyr på kommune-, delbestand- og jakttilbudsnivå.

Sett og skutt

Rapporterer sett elg i Storviltappen eller på jaktleders side i Storviltportalen. 

Sett elg i Storviltappen
I kartvisningen registrerer du sett elg ved å klikke på kikkertsymbolet, markere i kart og deretter fylle inn sette dyr, antall jegere og jakttimer. Du kan endre registreringen helt fram til du huker av for Fullfør registrering av sette dyr denne datoen.

Sett elg på jaktleders side i Storviltportalen
I startmenyen på jaktleders side finner du fanene Kvote, Faktura og Sett. Under fanen Sett kan du registrere sett elg.

Ved fullført registrering sendes dataene til Hjorteviltregisteret.

Ettersøkshund

Under jakt skal jaktlaget ha godkjent ettersøksekvipasje for elg tilgjengelig innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Ettersøkshunden regnes som tilgjengelig innen rimelig tid hvis den kan bringes til skuddstedet innen 4 timer fra påskytningen.

Ingen del av ettersøksekvipasjen kan stå oppført på flere jaktlag som har overlappende jakttid. 

Har du en annen ettersøkshund enn den som sto på søknaden? Da må du laste opp dokumentasjon på hund på jaktleders side i Storviltportalen. 

Jakt på privat grunn

Kontrakt om elgjakt gjelder kun på Finnmarkseiendommen, med mindre FeFo og annen grunneier har inngått skriftlig avtale om annet. Ønsker du å legge til privat grunn til ditt jaktfelt må det lages en skriftlig avtale mellom FeFo og annen grunneier om at arealet innlemmes i et FeFo-jaktfelt under jakta. Jaktlaget er ansvarlig for å innhente slik avtale. 

Motorferdsel og elgjakt
 
Brevet fra Fylkesmannen gjør rede for regelverket omkring bruk av motorkjøretøy i forbindelse med elgjakt. 

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667