FEFO

For elgjegeren

For elgjegeren

Oppskyting 2020

Alle som skal jakte elg på Finnmarkseiendommen må laste opp dokumentasjon på skyteprøve.

Last opp skyteprøven her.

Dokumentasjonen må være lastet opp innen: 

  • Fredag 14. august: alle som skal jakte i Karasjok og Kautokeino
  • Fredag 28. august: øvrige jegere

Hver jeger kan laste opp sin skyteprøve. Jaktleder har oversikt over opplastede skyteprøver på jaktleders side i Storviltportalen.   

Bestått skyteprøve fra i fjor gjelder også for jaktåret 2020/2021. Bestått skyteprøve kan dokumenteres på tre måter:

  1. Last opp skyteprøven fra i fjor. 
  2. Last opp skyteprøven som er digitalt opprettet i Jegerregisteret. Dette gjelder for jegere som har rapportert  til Statistisk sentralbyrå at de jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020. Informasjonen i det digitale jegeravgiftskortet inneholder ikke informasjon om hvilket våpen skyteprøven er avlagt med. Jegere som ønsker å benytte andre våpen enn de har avlagt skyteprøve med i 2019/2020 har derfor anledning til å benytte disse.  Den enkelte jeger er ansvarlig for at våpenet er korrekt innskutt.
  3. Last opp skyteprøve avlagt på ordinær måte i år. 
Ettersøkshund

Under jakt skal jaktlaget ha godkjent ettersøksekvipasje for elg tilgjengelig innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Ingen del av ettersøksekvipasjen kan stå oppført på flere jaktlag som har overlappende jakttid. 

Har du en annen ettersøkshund enn den som sto på søknaden? Da må du laste opp dokumentasjon på hund på jaktleders side i Storviltportalen. 

Jakt på privat grunn

Kontrakt om elgjakt gjelder kun på Finnmarkseiendommen, med mindre FeFo og annen grunneier har inngått skriftlig avtale om annet. Ønsker du å legge til privat grunn til ditt jaktfelt må det lages en skriftlig avtale mellom FeFo og annen grunneier om at arealet innlemmes i et FeFo-jaktfelt under jakta. Jaktlaget er ansvarlig for å innhente slik avtale. 

Delbestandsoversikt
Delbestandsoversikten viser fellinger, resterende grunnkvote og tilleggsdyr, fellingsprofil og målprofil for delbestandene på Finnmarkseiendommen.
Fellingsstatus 2019
 
På grunn av personvernhensyn (GDPR) publiseres ikke navn på jaktleder eller jaktlag i etterkant av jakta. 

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667