FEFO

For elgjegeren

For elgjegeren

Jaktlag og jaktfelt
 
Oversikt over hvilke jaktlag som jakter i hvilket jaktfelt. Jaktlag kan bytte jaktfelt og endre medlemmer. Oversikten oppdateres jevnlig i løpet av jakta.
Endre jaktlag

Fyll ut skjemaet for endring av jaktlag (PDF, 137 kB). Legg ved dokumentasjon på bestått skyteprøve og betalt jegeravgift. 

For elgjegere som allerede er registrert hos Finnmarkseiendommen i år trengs kun jegerens og jaktleders underskrift ved endring av jaktlag, ettersom oppskyting og betalt jegeravgift allerede er dokumentert. 

Endring av jaktlaget er godkjent når den er registrert på jaktlagsoppdateringen

Delbestandsoversikt
Delbestandsoversikten viser fellinger, resterende grunnkvote og tilleggsdyrkvote, fellingsprofil og målprofil for de ulike delbestandene i Finnmark.
Regler for veiing

Regler for egenveiing (PDF, 88 kB) beskriver hvordan veiing og kontroll skal gjennomføres. 

Sett og skutt

Fra og med jakta 2019 registreres alle jaktdata på Hjorteviltregisteret. Det tidligere nettstedet www.settogskutt.no er ikke lenger i bruk. På Hjorteviltregisteret registrerer man felt elg, sett elg, slaktevekter og skrantesjukeprøver. 

Husk at det også finnes en sett-og-skutt app. Her kan du raskt og enkelt fylle inn felt elg og sett elg på mobil. Du finner Android-appen i Google Play. iOS-versjonen lanseres i løpet av høsten. Appen fungerer offline. Observasjoner og fellinger kan legges inn uten internettilkobling. Registreringene lastes opp når du kobler til internett. 

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667
Fant du det du søkte etter?