FEFO

For elgjegeren

For elgjegeren

Endre jaktlag

Fyll ut skjemaet for endring av jaktlag (PDF, 137 kB). Legg ved dokumentasjon på bestått skyteprøve og betalt jegeravgift. 

For elgjegere som allerede er registrert hos Finnmarkseiendommen i år trengs kun jegerens og jaktleders underskrift ved endring av jaktlag, ettersom oppskyting og betalt jegeravgift allerede er dokumentert. 

Endring av jaktlaget er godkjent når den er registrert på jaktlagsoppdateringen

Delbestandsoversikt
Delbestandsoversikten viser fellinger, resterende grunnkvote og tilleggsdyr, fellingsprofil og målprofil for delbestandene på Finnmarkseiendommen.
Regler for veiing

Regler for egenveiing (PDF, 88 kB) beskriver hvordan veiing og kontroll skal gjennomføres. 

Sett og skutt

Fra 2019 registreres felt elg, sett elg, slaktevekter og skrantesjukeprøve i Hjorteviltregisteret

Observasjoner og fellinger registreres i mobilappen Sett og skutt (foreløpig kun tilgjengelig på Android). Appen fungerer offline. 

 
Ettersøkshund

Jaktlaget skal til enhver tid under jakta ha godkjent ettersøksekvipasje for elg med i jaktfeltet. Samme hund kan ikke stå oppført på flere jaktlag som har overlappende jakttid. Reglene for ettersøkshund er hentet fra kontrakt om elgjakt på Finnmarkseiendommen, punkt 4. 

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667