FEFO

For elgjegeren

For elgjegeren

Fellingsstatus
Fellingsstatus på kommune- og jaktlagsnivå oppdateres jevnlig under elgjakta.
Jaktlag og jaktfelt
Jaktlag og jaktfelt. Oversikt over hvilke jaktlag som jakter i hvilket jaktfelt. Jaktlag kan bytte jaktfelt og endre medlemmer. Oversikten oppdateres jevnlig i løpet av jakta. Jaktlag, jakttid, kvote og grunnpris (PDF, 171 kB) for alle jaktfelt. 
Endre jaktlag

Skal du endre på jaktlaget må du fylle ut skjema for endring av jaktlag  (PDF, 132 kB)

Hvis nye jegere allerede er registrert som elgjeger på Finnmarkseiendommen i inneværende år, er skyteprøve og betalt jegeravgift allerede dokumentert. Da er kun jegers og jaktleders underskrift nødvendig. 

Endringen av jaktlaget godkjennes med skriftlig tilbakemelding fra FeFo. Jaktlagene oppdateres kontinuerlig på våre nettsider gjennom jakta. 

Regler for veiing

I år innføres egenveiing av elg i hele fylket. Regler for egenveiing (PDF, 98 kB) beskriver hvordan veiing og kontroll skal gjennomføres. 

Reservetildeling av jaktfelt 2018

Per 9. mai er det fem ledige jaktfelt til fordeling for jaktlag på reserveliste (PDF, 263 kB)

273 av jaktlagene som har fått tildelt jaktfelt har nå takket ja. Det vil si at det til sammen er fem ledige felt som nå tilbys.

Den 9. mai sendte vi ut e-post til de 20 første lagene på reservelista med tilbud om å prioritere blant de ledige jaktfeltene. Fristen for å gi tilbakemelding med prioriteringer er tirsdag 15. mai kl. 1300.

Eventuelt tilbud til lag lenger ned på reservelista vil sendes ut per sms dersom det viser seg fortsatt å være ledige felt igjen når svarfristen er utløpt. Dersom vi ikke hører noe fra jaktlaget innen fristen, eller dersom jaktlagets prioriterte jaktfelt er opptatt, vil laget havne nederst på reservelista.

Vi oppfordrer jaktlag som nå får e-post om også å gi beskjed til FeFo dersom laget ikke er interessert i noen av tilbudene (bruk tlf 977 64 667 eller per e-post aim@fefo.no).

NB! Regelen om 15-dagers karantenetid før innmelding på andre jaktlag gjelder bare for medlemmer av jaktlag som har takket nei til jaktfelt etter ordinær tildeling. Karantene­bestemmelsen gjelder ikke ved tilbud om jaktfelt til lagene på reservelista.

NB! FeFo forutsetter at jaktlaget tar imot jaktfelt som er prioritert. Det vil si at det ikke blir noen ekstra brevrunde med forespørsel om aksept av tilbud.

Oppdatert 9.mai

Delbestandsoversikt
Delbestandsoversikten gir oversikt over fellinger, resterende grunnkvote og tilleggsdyrkvote, fellingsprofil og målprofil for de ulike delbestandene i Finnmark.
Generell informasjon
Generell informasjon (PDF, 223 kB) om elgjakt på Finnmarkseiendommen er sendt ut sammen med kontrakten til alle jaktlag.
Regler for elgjakt
Regler for elgjakt (vedlegg 2) (PDF, 113 kB) og regler for veiing (vedlegg 3) (PDF, 98 kB) sendes ut sammen med kontrakten til alle jaktlag som har fått tildelt elgjakt på Finnmarkseiendommen. 

Kontakt

Anders Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667

Kart

Fant du det du lette etter?