FEFO

For elgjegeren

For elgjegeren

Delbestandsoversikt
Delbestandsoversikten viser fellinger, resterende grunnkvote og tilleggsdyr, fellingsprofil og målprofil for delbestandene på Finnmarkseiendommen.
Sett og skutt

Felt elg, sett elg, slaktevekter og skrantesjukeprøver registreres i Hjorteviltregisteret

Observasjoner og fellinger registreres i mobilappen Sett og skutt (foreløpig kun tilgjengelig på Android). Appen fungerer offline. 

 
Ettersøkshund

Under jakt skal jaktlaget ha godkjent ettersøksekvipasje for elg tilgjengelig innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Ingen del av ettersøksekvipasjen kan stå oppført på flere jaktlag som har overlappende jakttid. 

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667