Hundetrening

Planlegger du å trene hunden din, men ikke jakte? Og er du bosatt utenfor Finnmark? Da trenger du hundetreningskort.

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med tillatelse fra grunneieren. 

 • Bor du i Finnmark har du tillatelse fra FeFo til å trene jakthunden din på Finnmarkseiendommen - du trenger ikke hundetreningskort. Tillatelsen gjelder ikke tidsrom med båndtvang. 
 • Bosatte utenfor Finnmark må kjøpe hundetreningskort. Kortet gjelder ikke i båndtvangsperioden.

Sesongkort og dagskort for småviltjakt gjelder også som hundetreningstillatelse i det området og tidsrommet som jaktkortet er gyldig for. Elgjegere som har fått tildelt elgjakt på Finnmarkseiendommen har også tillatelse til å slippe hund. 

Omtrent 80 prosent av arealene på Finnmarkseiendommen blir brukt av reindrifta i løpet av året. 

På Nibio ser du høstbeite. Du kan også finne annen informasjon om reindrift, som flytteleier.

FeFo anmoder til særlig aktsom bruk av hund i reinbeiteområder, se hundeloven § 7  og reindriftsloven § 65.

Reinvett-regler

 • Respekter båndtvangsbestemmelsene. Gjør deg kjent med lokale hundeforskrifter. 
 • Når du oppdager rein, kall inn hunden, vis hensyn og ta den om nødvendig i bånd. 
 • Reinspor i snøen? Vær oppmerksom – rein i området. 
 • Ser du én rein? Vær oppmerksom – mest sannsynlig er det flere dyr i området. 
 • Skaff deg kunnskap om reindrifta i områdene du ferdes i.  
 • Gjør tiltak for å gjøre hunden din uinteressert i rein. 
 • Steng porten i reingjerdet hvis du selv har åpnet den. 
 • Meld fra til politi tlf. 02800 dersom du oppdager skadet eller død rein. 
 • Kontakt Statsforvalteren i Troms og Finnmark tlf. 78 95 03 00 for mer informasjon om reindrift.  

Takk for at du tar hensyn til reinen når du ferdes på Finnmarkseiendommen. 

Kontakt

Christina Bjørkli
utmarkskonsulent/meahccehálddašeaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 46 84 49 60