FEFO

Smårovvilt

Vi tilbyr et eget jaktkort for jegere som kun ønsker å jakte på smårovvilt. Jegere som kjøper sesongkort for småviltjakt, trenger ikke å kjøpe smårovviltkort i tillegg.

 

Jaktkort

Jaktkortet er gyldig i perioden 1. juli til og med 30. juni. 

Kortet gir deg rett til å drive jakt og fangst på smårovvilt innenfor gjeldende jakttider. Kjøp jaktkort for smårovvilt

Ved kjøp av jaktkort sjekkes jegernummeret opp mot Jegerregisteret. Det er ikke mulig å kjøpe jaktkort dersom statlig jegeravgift ikke er betalt.

Aktivering og fangstrapportering

Du trenger ikke å aktivere jaktkort ved jakt på smårovvilt. Husk å fangstrapportere etter endt jakt og før 30.april. Logg inn på din konto, eller bruk kortnummeret og passordet øverst til høyre på jaktkortet. 

Jaktbare arter

Jaktkort for smårovvilt gir tillatelse til jakt på følgende arter:

  • rødrev
  • skjære​
  • ravn
  • villmink
  • grevling
  • mårhund​
  • røyskatt
  • mår
  • kråke

Kontakt

Christina Bjørkli
utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960