Trening av hund

Grunneiers tillatelse til å trene jakthund
  • Bor du i Finnmark har du tillatelse fra FeFo til å trene jakthunden din på Finnmarkseiendommen - du trenger ikke hundetreningskort. 
  • Bosatte utenfor Finnmark som ønsker å trene jakthunden på Finnmarkseiendommen må kjøpe hundetreningskort.
  • Hundetreningskortet er gyldig hele sesongen, utenom tidsrom med båndtvang. 
  • Sesongkort og dagskort for småviltjakt gjelder også som hundetreningstillatelse.

I hundeloven § 8 er det spesifisert at jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kun kan foregå etter tillatelse fra grunneier.

 

Reinvettregler på Finnmarkseiendommen

Reinvettregler

Omtrent 80 prosent av arealene på Finnmarkseiendommen blir brukt av reindrifta i løpet av året. 

På Nibio ser du høstbeite. Du kan også finne annen informasjon om reindrift, som flytteleier.

FeFo anmoder til særlig aktsom bruk av hund i reinbeiteområder, se hundeloven § 7  og reindriftsloven § 65.