FEFO

Store rovvilt

Store rovvilt

Jaktkort på store rovvilt

Har du kjøpt jaktkort for småvilt kan du jakte jerv, ulv og gaupe innenfor det området og den jakttida småviltkortet er gyldig. 

Elgjegere kan delta på lisensfelling i ordinær jakttid i eget jaktfelt uten å kjøpe rovviltkort. 

Hvis du ikke allerede har tillatelse til å drive små- eller storviltjakt, kan du løse rovviltkortet for å jakte bjørn, ulv, gaupe og jerv på Finnmarkseiendommen. 

Ved lisensfelling må du registrere seg som lisensjeger i Jegerregisteret.

Jegere bosatt utenfor Finnmark kan delta på lisensfelling og kvotejakt på Finnmarkseiendommen. 

Lisensfelling

Offentlig myndighet kan åpne for lisensfelling på bjørn, ulv og jerv. Lisensfelling er ikke ordinær jakt, men skadeforebyggende felling som skal regulere bestandsstørrelse og -utbredelse. 

Dersom forvaltningen åpner for lisensfelling, fastsettes en kvote for felling av et bestemt antall individer innenfor geografisk avgrensede områder.

For å delta i lisensfelling må man være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret. 

Kvoter og relevant informasjon finner du på hjemmesidene til Statsforvalteren. 

Kvotejakt

Offentlig myndighet kan åpne for kvotejakt på gaupe. Kvotejakt er ordinær jakt på et bestemt antall individer. 

Kvoter og relevant informasjon finner du på hjemmesidene til Statsforvalteren. 

Nyttige sider

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667