FEFO

Store rovvilt

Jegere som har kjøpt jaktkort for småvilt kan jakte jerv, ulv og gaupe innenfor det området og den jakttida de har kjøpt småviltkort for.

Store rovvilt

Rovviltkortet

For å jakte bjørn, ulv, gaupe eller jerv på Finnmarkseiendommen må man løse rovviltkortet. Jaktkortsalget åpner 1. juli. 

Jegere som har kjøpt jaktkort for småvilt kan jakte jerv, ulv og gaupe innenfor det området og den jakttida de har kjøpt småviltkort for.

Ved lisensfelling må du registrere seg som lisensjeger.

Jegere bosatt utenfor Finnmark kan delta på lisensfelling og kvotejakt på Finnmarkseiendommen. 

Rovviltjakt for elgjegere

Hvis det er åpnet for lisensfelling, kan elgjegere delta på lisensfelling i ordinær jakttid i eget jaktfelt uten å kjøpe rovviltkort. Jegere som skal jakte bjørn innenfor eget jaktfelt oppfordres til å holde kontakt med nabojaktlag, spesielt ved skadeskyting. 

Lisensfelling

Offentlig myndighet kan åpne for lisensfelling på bjørn, ulv, jerv og gaupe. Lisensfelling er skademotivert jakt på et bestemt antall dyr. For å delta i lisensfelling må man være registrert lisensjeger

Årets kvoter
Miljødirektoratet har ikke fastsatt årets kvoter for lisensfelling enda. Rovviltnemnda for region 8 (Troms og Finnmark) har i møte 1.7.2020 anbefalt følgende kvoter for lisensfelling av jerv og bjørn i Finnmark: 

25 jerv innenfor følgende rammer:  

  • Av disse kan inntil 16 tisper felles. 
  • Inntil åtte kan felles i A-området, hvorav inntil fire tisper.

Fire bjørn innenfor følgende rammer:

  • Det åpnes ikke for felling i A-området i Finnmark.
  • Kvoten fordeles til én bjørn i B-området øst for Munkefjorden i Sør-Varanger kommune, og inntil tre bjørner i B-området i Finnmark for øvrig.  
  • Inntil to av de fire bjørnene kan være binner.
  • Lisensfellingen stoppes i Finnmark dersom det blir felt to binner, uavhengig av hvor i B-området fellingen skjer.
  • Bjørnebinner med unger som opptrer sammen unntas fra tillatelsen.

Les mer på nettsidene til Fylkesmannen

Kvotejakt

Offentlig myndighet kan åpne for kvotejakt på gaupe. Kvotejakt er ordinær jakt på et bestemt antall individer. 

Les mer på hjemmesidene til Fylkesmannen

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667