FEFO

Småvilt

Høstkledte vidder, klar luft og blå himmel. Med svartkjelen i sekken, hagle og hund ligger alt til rette for en spennende dag på jakt. 

Småvilt

Jaktkort

Ved kjøp av jaktkort sjekkes jegernummeret opp mot Jegerregisteret. Det er ikke mulig å kjøpe jaktkort på Finnmarkseiendommen hvis jegeravgift ikke er løst. Betal jegeravgift

Ved kjøp av jaktkort kontrolleres fødselsdato mot jegernummer, og prisen justeres automatisk etter alder og bosted. Ungdom under 20 år bosatt i Finnmark får automatisk 80 % rabatt på sesongkort.

Gratis sesongkort for bostedskommunen tildeles til de som tar jegerprøven.  

Lokale kortselgere tar et gebyr på kr 65,- ved salg av jaktkort.

For tilreisende jegere er sesongkortet gyldig i gjeldende kommune fra 25. september. Unntaket er jaktkort for tilreisende ungdom som er gyldig på hele Finnmarkseiendommen fra 10. september. 

Salg av sesongkort for bosatte i Finnmark åpner 1. juli. Sesongkort kan aktiveres fra 1. august.

Skoleelever, studenter og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de studerer / avtjener verneplikt i.

Tilreisende kan kjøpe jaktkort fra 1. august, da legges et begrenset antall dagskort ut for salg. Etter bestandskartlegging og basert på resultat av denne vurderes det å legge ut flere dagskort. 

Dagskort er kun gyldig for jaktfeltet det er aktivert i.

Småviltkort fra forrige sesong er gyldige fram til 1. august, og gjelder for arter med tidligere jakttidstart enn 1. august. 

Opplæringsjakt

Tilsynsfører må ha løst jaktkort og aktivert kortet før jakt. Opplæringsjeger er fritatt fra å betale jegeravgift og skal heller ikke løse jaktkort på Finnmarkseiendommen. Opplæringsjeger har ikke egen dagskvote eller sesongkvote. Viltkvoten er sammen med tilsynsfører. 

Kjøp jaktkort

 

Aktivering av jaktkort

Aktivering av jaktkort er pliktig ved jakt på hønsefugl, hare, ender, gjess og sjøfugl. Jaktkort kan aktiveres fra 1. august. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig.

Dagskort aktiveres automatisk ved kjøp.

Sesongkort aktiveres ikke automatisk, og du må selv aktivere før jakt. For å aktivere jaktkort logger du inn på konto på natureit.no eller med kortnummeret og passordet øverst til høyre på jaktkortet. Sesongkort kan aktiveres for inntil tre uker om gangen. 

Du kan også aktivere via SMS. Send <fefojakt> mellomrom <jaktfelt> til 1963. Eks. "fefojakt KAU8" til 1963. Jaktkortet blir aktivert samme dag som meldingen sendes. 

Får du ikke til å aktivere? En lokal kortselger eller FeFos sentralbord kan hjelpe deg å aktivere. 

Fangstrapportering

Husk å fangstrapportere på natureit.no etter endt jakt og fangst. Logg inn på din konto, eller bruk kortnummeret og passordet øverst til høyre på jaktkortet. Jegere med sesongkort bes å rapportere fangst fortløpende gjennom sesongen. Siste frist for fangstrapportering er 30. april. 
Rapporter fangst

Jaktfelter

Finnmarkseiendommen er inndelt i jaktfelt.  Jaktkortet skal aktiveres i det jaktfeltet du skal jakte i. Jaktkortet er fortsatt gyldig i hele kommunen (kommunekort) eller på hele Finnmarkseiendommen (fylkeskort). Du kan for sesongkort endre jaktfelt ved rapportering. FeFo kan ved behov regulere på antall tilreisende jegere i et jaktfelt.

Rovviltjakt

Jegere som kjøper sesongkort for småviltjakt trenger ikke å kjøpe smårovviltkort i tillegg. Vi tilbyr et eget jaktkort for jegere som kun ønsker å jakte på smårovvilt

Hvis det er åpnet for lisensfelling/kvotejakt kan jegere som har kjøpt jaktkort for småvilt jakte jerv, ulv og gaupe innenfor det området og den jakttida de har kjøpt småviltkort for. Ved lisensjakt må man registrere seg som lisensjeger. For jakt på bjørn må man løse jaktkort for store rovvilt

Privat eiendom i Finnmark

Ikke hele Finnmark er Finnmarkseiendommen. Sett deg inn i hvor det er privat eiendom. Eiendomsgrenser finner du  på Nordatlas.no. Grensene kan være unøyaktige, og vi ber jegerne forholde seg til gjeldende skilting. Særlig på øyene i Vest-Finnmark er det endel privat eiendom.

Småviltjakt og reindrift

Vær aktsom ved bruk av hund i områder hvor det befinner seg rein. På høsten samles reinflokkene og små forstyrrelser kan spre flokkene og forårsake merarbeid. Vis hensyn og unngå ferdsel i områder hvor reinsamling pågår.  
Kontakt Fylkesmannen i Finnmark

Taksering

Det gjennomføres årlige takseringer av hønsefugl på Finnmarkseiendommen. Mer informasjon og takseringsresultater finner du i finner du hønsefuglportalen.no

Nyttige sider

Vedtatte retningslinjer småviltjakt - klageadgang

FeFo viser til at Finnmarksloven § 27 (7) åpner for klageadgang til Departementet etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI for «beslutninger om innskrenkninger» i henhold til FL § 27 femte og sjette ledd.

 

Kontakt

Agnes Christina Kåven Bjørkli
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960
Fant du det du lette etter?