FeFo sier nei til Davvi vindkraftverk

Hensynet til lokalsamfunn og lokale rettighetshavere, blant annet reindrift, friluftsliv og naturvern veier tyngst for FeFo. Derfor takker FeFo nei til forhandlinger med Grenselandet DA om grunneieravtale for Davvi vindkraftverk.

Grenselandet DA har invitert FeFo til forhandlinger om grunneieravtale for Davvi Vindkraftverk i Vuonjalrášša og Oarje Borgašgáisá i Lebesby kommune. Styret i FeFo takker nei til invitasjonen. Styret begrunner dette også med lojaliteten til formålet med opprettelsen av Finnmark Kraft AS, som var å sikre at lokalsamfunnets og reindriftens interesser ivaretas på en tilfredsstillende måte og at verdiskapingen kommer Finnmark til gode. FeFo vil i den fasen vi er inne i, kun inngå minnelig avtale med Finnmark Kraft AS.

FeFo tok initiativet til etableringen av Finnmark Kraft AS for å sikre lokal kontroll på vindkraftressursene og at verdiskapingen skulle komme Finnmark til gode. Lokal kontroll innebærer bl.a. at reindriftens og lokalsamfunnets interesser ivaretas på en god måte. For å sikre dette fikk Finnmark Kraft AS enerett til å inngå grunneieravtale med FeFo for å utvikle, bygge og drifte vindkraftverk på Finnmarkseiendommen.

Avtalen har bidratt til færre søknader om konsesjoner for vindkraftverk i Finnmark, og til etableringer i tråd med FeFos ønsker, med lite konflikter og god dialog med rettighetshavere.

FeFo ønsker at fremtidige prosjekter skal utvikles etter de samme føringer, til tross for økt press på arealene i Finnmark som følge av regjeringens presentasjon av kraft- og industriløftet for Finnmark i august i år.

Kontakt

Kurt Pasvikbamsen Wikan
styremedlem/stivramiellahtu
E-post
Mobil 90 03 22 25

Fylkestinget i Finnmark
Vara: Reidun Mortensen