Avventer utlysning av elgjakta i påvente av dom i Høyesterett

Ivrige elgjegere i Finnmark må vente med å planlegge høstens aktiviteter. 

Karasjok-saken skal behandles i Høyesterett fra 29. februar til 11.mars. Dersom Høyesterett opprettholder dommen fra Utmarksdomstolen, vil ikke FeFo lenger være grunneier i Karasjok. 

- Dersom dommen fra Utmarksdomstolen blir stående, har vi ikke lenger noe elgjakt å tilby i Karasjok. Vi skal være en forutsigbar grunneier og forvalte til beste for innbyggerne i hele Finnmark. For å sikre at utlysning og trekning av elgjakta for 2024 skjer på en måte der vi ikke tilbyr mer enn vi kan love, og samtidig på en måte som sikrer rettferdig fordeling mellom brukerne, avventer vi derfor utlysningen av elgjakt på Finnmarkseiendommen til etter at Høyesterett har avsagt sin dom, sier leder for utmarksavdelingen i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Gjennom de siste 15 årene har hver fjerde elg i Finnmark blitt felt i Karasjok kommune. Antall elg som er felt per år i Karasjok har variert fra 245 elg på det meste til 120 elg det siste året.  Dette gjør Karasjok til den viktigste elgjaktkommunen i Finnmark sammen med Tana. Dersom Karasjok blir stående utenfor Finnmarkseiendommen, vil tilbudet FeFo kan gi til Finnmarks storviltjegere bli betydelig redusert.  
 
Fram til nå har elgjakt i Karasjok vært svært populært blant mange av Finnmarks jaktlag. Jakttilbudene i Karasjok, som har vært åpne for alle å søke på, har vært blant de aller mest omsøkte jakttilbudene tidligere år. Årlig har nesten halvparten av søkerlagene (mellom 150 og 200 lag) søkt på de mest attraktive av disse feltene.  
 
Trekningsarrangement knyttet til elgjakt-tilbudene har en lang historie og er populære arrangement for lokale foreninger rundt om i Finnmark. Nå må foreningene vente med å få avklart datoer for arrangement.  
 
- Elgjakta er årets høydepunkt for mange av våre jegere og vi beklager at utlysningen i år må vente. Straks dommen er avsagt vil vi komme med informasjon om utlysning av årets elgjakt, med eller uten jakttilbud i Karasjok, avslutter Asbjørnsen.  

Kontakt

Einar Johannes Asbjørnsen
leder/jođiheaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 48 20 41 87