Geir Thrane (56) ny styreleder i FeFo

Sametinget overtar ledervervet i FeFo-styret.

- Jeg er ydmyk over tillitten og lover å gjøre så godt jeg kan for FeFo og folk i Finnmark, sa Thrane da han tiltrådte mandag.

Thrane er opprinnelig fra Neiden, bor på Kirkenes og jobber i Scanvulk AS. Siden 2022 har han vært oppnevnt til FeFo-styret av Sametinget. Tidligere har han vært leder av Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) Finnmark og Neiden og Omegn JFF. Han overtar styrevervet etter Kurt Pasvikbamsen Wikan.

Ny nestleder blir Eva D. Husby.

Styret i FeFo består av seks styremedlemmer, hvor Finnmark fylkesting og Sametinget oppnevner tre styremedlemmer hver. Styret konstitueres hvert år og det er etablert en praksis at representanter oppnevnt av henholdsvis Finnmark fylkesting og Sametinget bytter på styreledervervet.

Slik blir FeFo-styret (2024 – 2025): Geir Thrane (leder), Eva D. Husby (nestleder), Máret Guhttor, Kurt Pasvikbamsen Wikan, Thomas Mølmann og Nils Mikkelsen Utsi.

For intervju:
Geir Thrane
Tlf. 951 02 386