Ny direktør i FeFo

Tom Mikalsen (59) blir ny direktør for Finnmarkseiendommen - Finnmárkkuopmodat (FeFo).

Mikalsen kommer fra stillingen som regiondirektør i Kommunesektorens Organisasjon Nord-Norge, KS. Han er statsviter fra UiT og har vært løytnant i Luftforsvaret. Tidligere har han vært samferdselssjef (2002 - 2006) og fylkesrådmann (2006 - 2011) i Finnmark fylkeskommune.

- Vi hadde flere gode kandidater og er overbevist om at vi sitter igjen med den vi mener vil gjøre en best mulig jobb for Finnmark og FeFo, sier styreleder Kurt Pasvikbamsen Wikan.

I alt 14 søkte på jobben som ny direktør i FeFo etter Jan Olli, som har hatt stillingen siden 2012.

Tom Mikalsen vil tiltre sin nye stilling den 2. april 2024 og ser frem til å bli bedre kjent med organisasjonen.

- Jeg trives i Finnmark, og stillingen er veldig spennende. Kona mi, som er fra Porsanger, har også fått seg jobb i Lakselv. Våre tre barn har blitt store og klarer seg selv. Derfor passet det godt for oss begge å flytte til Porsanger nå, uttaler Mikalsen.

Han liker seg ute i naturen, enten det er sommer eller vinter. Selv om han ikke påberoper seg å være noen storfisker, tar han gjerne med seg fiskestangen.

Mikalsen kommer fra Tromsø og har kjennskap til samisk kultur blant annet gjennom aner fra Manndalen i Nord-Troms.

- Jeg har også jobbet med ulike samiske spørsmål både i Finnmark fylkeskommune og i KS. FeFo har et ansvar for hele den samiske kulturen i Finnmark. Det er et oppdrag jeg går til med ydmykhet og visshet om at vi også skal ivareta alle i Finnmark sine interesser.

FeFo er grunneier for cirka 95 prosent av Finnmark, er selvfinansiert og eid av demokratiet i Finnmark (Sametinget og Finnmark fylkeskommune). Forvaltningen er forankret i Finnmarksloven og gjøres i samarbeid med kommuner og brukerorganisasjoner i Finnmark. Overskuddet går til samfunnsnyttige tiltak i fylket.

Hovedkontoret ligger i Lakselv, med underkontorer i Alta og Vadsø. Totalt har FeFo 41 ansatte.

For intervju:

Tom Mikalsen
Tlf. 92 82 94 65