Prioriterte jaktkort til reiselivsbedrifter

Reiselivsbedrifter kan søke om prioriterte jaktkort for sine kunder. Søknad sendes senest 15. mai via vår søknadsportal. 

Søknaden er ettårig og gjelder for inneværende år. Søknadsskjemaet finner du på vår søknadsportal når det er åpnet for å søke.

For å søke må bedriften ha organisasjonsnummer samt skatteattest ikke eldre enn seks måneder.

I søknaden må det oppgis navn på jegerne, jegernummer, mobilnummer og epost som bedriften søker på vegne av samt tid og sted for ønsket jakt. Dette kommer frem av Excel-fila som skal benyttes. Den lastes ned gjennom søknadsskjemaet.

Vi prioriterer lokale reiselivsbedrifter.

I svaret på søknaden får du vite hvilke jaktkort bedriften tildeles. Det er ikke sikkert du får alle jaktkortene du søker om. Det er begrensning i antall kort som er tilgjengelige og det kan være flere som søker på samme jaktfelt.

Innen 15. juni må bedriften melde til oss hvilke jegere som skal ha de tildelte jaktkortene når og hvor. Du informerer jegerne om at jegeravgift må være betalt. Benytt gjerne samme excel-skjema som ved søknaden, men fjerne de datoer, jegere og felt som ikke passer med tildelingen.

Kontakt

Steinar Normann Christensen
utmarksforvalter/meahccehálddašeaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 90 50 33 29