Ny som jeger, eller under 20 år?

Førstegangsjegere bosatt i Finnmark

Gratis jaktkort tilbys alle førstegangsjegere i bostedskommunen. Jaktkortet skrives ut av FeFo. 

Skaff deg gratis sesongkort til din første jakt

1. Du må ha en brukerprofil på NatureIT for å motta kortet. Opprett bruker i NatureIT. 
2. Gå til kortsalgportalen NatureIT, fyll inn opplysninger og klikk Send. Jegeravgift må være betalt. 
3. Du får e-post når jaktkortet er klart.

Jegere under 20 år bosatt i Finnmark

Jegere under 20 år bosatt i Finnmark får 80 prosent rabatt på

  • sesongkort for bostedskommune og
  • sesongkort gyldig for hele Finnmarkseiendommen. 

Når du kjøper jaktkort justeres prisen automatisk etter alder.

Skoleelever, studenter og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de studerer / avtjener verneplikt i.

Opplæring i jakt og fangst

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år og ha bestått jegerprøven.

Den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan likevel delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl i opplæringsøyemed når vedkommende:

  • har samtykke fra foreldre eller foresatte, og
  • er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og betalt jegeravgift i minst tre år. Den som har tilsynet skal ha mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende.

Den som er under slik opplæring i jakt eller fangst er fritatt for å betale jegeravgift. Det kreves ikke bestått jegerprøve under opplæringsjakt på småvilt. Tilsynsperson må ha jaktkort og aktivert kortet for jakt og fangst som krever det. Den som er under opplæring jakter på tilsynspersonens dags- og sesongkvote.

Les mer i Lovdata om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Kontakt

Christina Bjørkli
utmarkskonsulent/meahccehálddašeaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 46 84 49 60