Informasjon om utsatt utlysning av elgjakt

Se jaktfelt, kvoter, stjernefelt og jakttid for 2024.

Årets elgjakt lyses ut først når Høyesterettsdommen i Karasjoksaken foreligger.  

- Vi skal være en forutsigbar grunneier og forvalte til beste for innbyggerne i hele Finnmark. For å sikre at utlysning og trekning av elgjakta for 2024 skjer på en måte der vi ikke tilbyr mer enn vi kan love, og samtidig på en måte som sikrer rettferdig fordeling mellom brukerne, avventer vi derfor utlysningen av elgjakt på Finnmarkseiendommen til etter at Høyesterett har avsagt sin dom, sier leder for utmarksavdelingen i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Det er fortsatt usikkert når dommen er klar, men vi vet allerede nå at årets utlysning blir forsinket sammenliknet med tidligere år.  

- Straks dommen er avsagt vil vi komme med informasjon om utlysning av årets elgjakt, med eller uten jakttilbud i Karasjok, avslutter Asbjørnsen.

Kun ti dagers søknadsperiode  

For at utlysning og trekning ikke skal forsinkes mer enn nødvendig har vi mottatt ønsker om å korte inn søknadsperioden. Tidligere har søknadsperioden vært på to til tre uker, men i år krymper vi søknadsperioden til ti dager.  

Siden søknadsperioden blir kortet ned, så offentliggjør vi årets kvoter og stjernefelt nå, så har dere god tid på å forberede søknadslista. Kvoter og stjernefelt i Karasjok er også lagt ut, med forbehold om hva Høyesterett beslutter.  

Krav om ekvipasje bosatt i Finnmark

Nytt av året er kravet om at jaktlagenes ettersøksekvipasje må være bosatt i Finnmark. Kravet var på høring vinteren 2022-23 og ble vedtatt i fjor, men iverksettes først i år. Kravet innebærer at den ekvipasjen – det vil si både hund og fører – som står oppført på jaktlagets søknad om elgjakt, må være bosatt i Finnmark for å oppfylle våre krav. Det gis ikke dispensasjon fra bostedskravet.  

Jaktfelt, kvoter, stjernefelt og jakttid 2024. (PDF, 212 kB)

Kontakt

Anders Aarthun Ims
utmarksforvalter/meahccehálddašeaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 97 76 46 67